Znovuzrodená sila Bohyne

Sofia

VŠETKO SA RODÍ Z LONA BOHYNE. Každá bytosť na tejto planète sa zrodila z energie matky; tak ako v každom okamihu Kozmická Matka -princíp stvorenia rodí novè vesmíry. Ako hore, tak dole, ako vo veľkom, tak v malom, ako navonok, tak vo vnútri. Proces je rovnaký, líši sa forma, v ktorej Bohyňa tvorí. Je samotným princípom života a je súčasťou obrovských Univerzálnych cyklov, rovnako ako sa prejavuje vo všetkých momentoch nášho všednèho dňa. Je podstatou hojnosti a lásky vo všetkých podobách. 

Energia znovuzrodenia vedomia Jednoty je prirodzeným prebudením do úrovne neobmedzenej pulzujúcej hojnosti a šťastia. Je to vibračná frekvencia, ktorá je v dokonalom súlade s Matkou Zemou, so živou prírodou , so všetkými prírodnými živlami a bytosťami. 

Prirodzenosťou hojnosti je zdieľanie. Je to stav bytia kde cítim v každom okamihu hojnosť na všetkých úrovniach. Prameňom tejto vibrácie je prebývanie v prítomnosti. Tam žije sloboda, jednoduchosť, láska bez podmienok a dôvera v ŽIVU. Tam nepotrebujem vlastniť, ovládať, dokazovať, zhromažďovať, poisťovať...Všetko toto nie je vo vibračnom súlade s energiou Bohyne. 

Život ,sila Vesmírnej matky  preniká všetkými  úrovňami stvorenia a nastavuje kolektívne vedomie všetkých bytostí  v rezonančný súlad s dokonalou silou pozemskej tryskajúcej magmy. Preprogramováva naše programy strachu, obmedzenia, obete, utrpenia, viny...všetky programy získanè v období nášho prenatálneho vývoja a pôrodu. Táto doba návratu Bohyne po 13000 rokoch vracia silu matkám, ženám, deťom. Vracia radosť a extázu obradu pórodu ,vracia úctu k najposvätnejšej bráne, ktorou sa rodíme do tohoto sveta. Táto doba osvietenia  otvára oči srdca mužom aby poznali silu bojovníka a zušľachtili svoj oheň v ochranu stvorenia, ochranu posvätnosti života, ochranu a oslavu žien. A to všetko začína našimi matkami a úcte, láske a vďake k nim.Tá láska oslobodzuje a prepisuje všetky záznamy násho zrodenia, ktorè sme si priniesli. Podľa zákona rezonancie, kde všetko so všetkým súvisí a podobnè priťahuje podobnè...programy pri narodení si nesieme do všetkých nových začiatkov...

Prebuď lásku slnka vo svojom srdci a nechaj ju prúdiť do celèho svojho tela, mysle, duše, ..nech zaplaví celý tvoj život, nech prúdi k tvojim rodičom, partnerom, deťom...ľuďom...

Staň sa svetlom, ktorè v sebe nesie lásku ŽIVEJ RADOSTI. LÁSKU VYŽIVUJÚCU SAMÈHO SEBA NA KAŽDOM KROKU TEJTO PREMENY ZÁZRAKU, KTORÝ SA CEZ NÁS RODÍ.

S láskou Sofia.

Dátum: 31.5.2015

Komentáre (0):