Zdravá sila

Sofia

Prevzatie zodpovednosti za svoj život je prvým krokom k prebudeniu vnútornej sily. Všetci zažívame lekcie, v ktorých sa učíme rozpoznávať vlastnè hranice a silu. A súčasťou týchto lekcií  je nadviazanie kontaktu s našou zdrojovou silou. V sebe nesieme poznanie o tom, ako túto silu prebudiť a tvorivo ju využivať pre naše božskè poslanie. 

A tak je to jedna z najdôležitejších otázok ...aký mám postoj k svojej sile? Cítim ju? Dokážem ju prejaviť? V akých situáciách sa cítim silná?..naopak ako , kedy ..,pri kom cítim, že moja sila je zamrznutá, pridusená, zmrzačená, vyschnutá...agresívna, ..? 

Sila je prirodzený prejav kozmickej energie v nás . Je prirodzený súlad mysle, duše, tela. Prejav zdravia. 

V úrovni mysle je silou-koncentrácia, pokoj rovnováha. V emóčnej rovine sila je láskou, nadšením, živou vášňou tryskajúcou z každèho pohľadu, slova, dotyku...Telo piští plnou silou , zdravím, vitalitou, ľahkosťou, hojnosťou vo všetkých pozemských  prejavoch. Sila Vedomia je rozšírený stav bytia, kde VIEM, ŽE SOM KOZMICKÝM BYTÍM. SOM. A poznám to jednoducho. Zdravá sila je radosťou  vo všetkom, čo robím. Bytím v prítomnosti. 

Hovoríme o osmičke. OSMIČKE. Takže -8-ako hore , tak dole. Rovnováha,. Pokoj, Stred. 

Nech vás sila vášho ducha sprevádza a vedie. 

Dnešná meditácia o 17.15 je na prebudenie a znovunadobudnutie svojej vedomej sily. Očistenie centra vnútornej sily. Teším sa na vás. 

S láskou Sofia.

Dátum: 8.2.2016

Komentáre (0):