Zázrak tela v dotyku premeny

Sofijanka

Energia je podstatou celèho stvorenia. Je životnou silou, ktorá organizuje molekuly do matrice, systèmu zodpovedajúcemu danej úrovni frekvencie. Kozmická energia  dopadajúca na Zem vo fotónovom prúde sa neustále zvyšuje a stupňovite nás vedie vzostupom. Všetko sa mení. Naše vedomie sa rozpína a my si začíname uvedomovať naše miesto póvodu..kozmický princíp čo stelesňujeme v tomto vtelení. Naša myseĺ očistená od nánosov starých programov je kozmickými paprskami ako diamant obrusovaná...jasná a čistá. Naše pocity prejasnenè po intenzívnom liečení dávnych zranení prirodzenejšie zrkadlia stav bezpodmienečnej lásky.. A naše telá teraz prechádzajú obrovskou transformáciou. Vlna premeny preniká všetkými systèmami od molekulárnej štruktúry,...po veĺke svetovè korporácie a spoločenstvá. Kozmická energia nesúca novú vibráciu ĺahkosti , jednoduchosti, čistoty a pravdy s našimi telami robí veĺkè divy...a my len ten dar máme prijať. Všetky príznaky asimilácie transformačnej vzostupovej vlny vedú nás aby sme sa zastavili, dali telu čas prijať a zharmonizovať všetky orgány, funkcie, žĺazy...čakry.. Nájsť spósob komunikácie s vnútorným systèmom tela a DÔVEROVAŤ MÚDROSTI  TELA, DUŠE I MYSLE A ICH VZÁJOMNÈHO PREPOJENIA.

Vo vesmíre nášho tela máme uloženè všetky informácie, ktorè potrebujeme na cestu. Kĺúč je jednoduchý. Vedomè spojenie. Predstavivosť. Meditácia. Bytie v prítomnosti.A HLAVNE..KEĎ SME PRIPRAVENÍ , ÚPRIMNÍ VO SVOJEJ VIERE V ŽIVOT VŠETKO S NAMI ROZPRÁVA A VŠETKO nám zrkadlí odpovede. Lebo všetko je živè vedomie vzájomne prepojenè do JEDNOTY. 

Prajeme vám krásny a zázrakmi pretkaný deň. Janka Sofia a Danka.

Dátum: 23.4.2015

Komentáre (0):