Výzva bezpodmienečnej lásky

JankaSofia

YOUTUBE.COM
https://youtu.be/5Wm_-nPl23U

Milí priatrlia
Na prahu jari sa v pôsobení energií tohto týždňa otáčame za seba a zaceľujeme sa zvnútra.????
Hľadíme do očí svojim tieňom a prechádzame výzvou SEBAPRIJATIA..
Rodí sa v nás nový odtieň lásky. Tá, čo je oslobodená od súdenia, hodnotenia, strachu, obáv...
Láska bez podmienok.
Všetci bez rozdielu sem prichádzame a v špirále stoviek životov spoznávame, čo je láska.
Učíme sa milovať.
Učíme za otvoriť láske a napriek toľkým zraneniam nechať srdce otvorené rozpínaniu a spoznávaniu neosobnej univerzálnej láske.
Láske, čo presahuje vzťah k milovanej bytosti.
Láske ako stavu bytia.
A tak ako nám srdce káže prijímame kvapku po kvapke... aby sme sa opäť v zacelení seba, svojho života vo všetkých kontrastoch , vzťahoch, vzostupoch i pádoch opäť stali JEDNOTOU OCEÁNU BOŽEJ LÁSKY.
Nikto ti nepovie ako si na tom. 
Ty vieš. Tvoja duša je tak láskavá a pravdivá.
Ponor sa do nej a ver svojej ceste. Svojmu srdcu.
Svojim pocitom ...a nemôžeš sa pomýliť.
,,ČO BY TERAZ UROBILA LÁSKA?''
Výzva spoznať ju, stať sa ňou, byť dýchajúcou, pulzujúcou, tvorivou láskou. Práve tam, kde si, práve v tom príbehu, čo tvoríš.
Boh ti žehnaj duša vzácna.????????

Archanjeli nám tieto kľúče namiešali:
29 - TY VIEŠ - ORIFIEL
30 - SILA MYSLE - ORIFIEL
52 - GRÁL - SOFIA

Ľúbime vás.
Sofia Janka a Danka
Slnko v Srdci novej JARI

Fotka Slnko v Srdci - cesta k sebe.
Dátum: 18.3.2019

Komentáre (0):