Vynáranie osvieteneho vedomia vlastnej Akáši - odkaz svetelných majstrov

JankaSofia
Milí poslovia svetla,
18.4.2021, kód dňa 9-9-9.
Čas keď nahrávam toto video.
Vyváranie osvieteneho vedomia vlastnej Akáši - odkaz svetelných majstrov - z prameňa Sofie
A tak je reč o svetelných majstroch, kozmickom vedomí prebúdzajúcom našu vlastnú osvietenú skúsenosť v Akáši ( kronika záznamov), o procese nachádzania vlastného stredu a mieru v čase búrok a krištalizácie jasnosti v realite cirkusu.
Naliehavé posolstvo vzostúpených majstrov.
Láska a múdrosť sa vynárajú na povrch ,len si to dovoľme vidieť a podporme to udržovaním vysokej vibrácie vízie láskavého a mierom požehnaného sveta.
Buďme vedomí, bdelí a duchom šľachetní.
Nesme v sebe svetlo a rozpoznajme v každom jediného Boha.
A tým je LÁSKA.

Festival svetla - Realita -
Matúš Babka ďakujeme za hudbu :)

Semináre, Karty a všetky naše diela pre sebaspoznanie su tu:
Ľúbime vás:)
 
 
 
YOUTUBE.COM
 
Dátum: 19.4.2021

Komentáre (0):