Všetkým prúdi láska

Sofia

Všetkými formami zdieĺania nechávam prúdiť lásku

Myseľ je môj nástroj tvorenia , Vedome si vyberám myšlienky prinášajúce radosť a rozkvet.

 Môj pohľad, mäkký a oslobodený od napätia pohládza všetko jasnym svetlom .Priamo hľadím ľuďom do očí a v každom vidím prejav Božskej jednoty. 

Moje slová sú prejavom pravdy ktorú cítim. Hovorím jasne a pokojne. Uvedomujem si silu mojich slov. Viem, že slová sú kľúče k prebudeniu. Vyjadrujú moje myšlienky a sú požehnanè múdrosťou pochopenej skúsenosti. 

Slobodne prejavujem svoj postoj a dovolím každèmu sa slobodne otvoriť. Viem, že oceňovaním prúdi lãska a tým dovolím sebe i každèmu spoznať najvyšší  Zdroj dobra v sebe. 

Krásny deň plný vedomím a svetlom  prežiarenej komunikácie..pohľadmi, slovami , dotykom i objatím praje slnko v srdci

 

Dátum: 3.3.2015

Komentáre (0):