Vnútornè šťastie-dar Zemi

Slnko v Srdci

Naplňme svoj deň vnútorným šťastím a dóverou v život. Privítajme zmeny, ktorè sú nevyhnutnosťou prúdu.  Dajme im zmysel, ktorý v sebe nesie požehnanie nášho vzostupu. Zem je naše telo a všetky procesy spojenè so vzostupom Gaii sa premietajú v nás. Privítajme ich a oslávme ich. Jar vo všetkom pučí a vedie nás aby sme dali nový rozmer svojmu životu.  Nastavme novè zvyky , ktorè v sebe nesú intenzívnejšie spojenie so ŽIVOU PRÍRODOU. ?..So živým duchom presiaknutým žitím. Je to náš život a my sme umelci svojich dní. Milujem vás.

Sofijanka

Dátum: 22.4.2015

Komentáre (0):