Umenie vnútornej harmónie

Sofijanka

V našich životoch sa odohráva hlboká vnútorná HARMONICKÁ premena.Niečo muselo zomrieť, aby sa nové v nás- cez nás mohlo rozvinúť. 

Umožnila to naša odovzdanosť skúsenosti-celého toku života. Hlboká dôvera v proces ,ktorým sa v nás rodí nové poznanie cez rozšírenie vedomia.

Odohráva sa to úplne ľahko, takmer samovoľne.A jediné, čo je teraz podstatné-je naša otvorenosť. Po celý tento mesiac 10-2015/8= 10+8= 18/9 Luna, pustovník. Pozornosť zameraná dovnútra. Sebaspoznanie. Cez úplné prijatie všetkého čo je vo mne. Všetkého, čo ku mne patrí. Hlbokè objatie všetkých  protipólov v sebe. Anjela i dèmona, svetla i tmy, ženy i muža, lásky i strachu, mudrca i dieťaťa......

Prijatím SEBA sa k nám navráti láskavý mier, ktorý nám dovolí plne sa otvoriť životu. A MILOVAŤ DRUHÝCH , TAKÍ AKÍ SÚ. V tom prijatí  sa rodí harmonická sila, ďaleko väčšia ako každá predstava o sebe, preberá riadenie a nádherne spája veci. 

Všetko, čím tomu prispejeme je len náš súhlas, povolenie, pustenie a uvoľnenenie. Niečo v nás uznáva, že pôsobí cez prijatie v živote MÚDROSŤ, KTORÁ ĎALEKO PRESAHUJE NAŠE OBMEDZENÈ  CHÁPANIE. VIEME, ŽE JEJ  MÔŽEME DÔVEROVAŤ A NECHAŤ SA ŇOU VIESŤ.  

Nech vás láska a múdrosť súladu s Dušou sprevádzajú. Vaše Slnko v Srdci.

Dátum: 5.10.2015

Komentáre (1):

Janka
Ďakujem za nás všetkých ............
S láskou Ja
6.10.2015 07:19:55