Tvorím- teda Som

sofia

Sila predstavy je obrovská. Sila vízie prežiarenej dobrom a láskou, tvorenej zo srdca má nekonečne mocnejšiu tvorivú silu ako čokoĺvek inè. 

To, čo tvorí naše životy a svet do ktorèho sa prebúdzame každè ráno je predstava -čo tkáme v mysli a umocňujeme svojimi pocitmi. 

V akom svete túžim žiť? Ako sa cítim vo svete, ktorý ma vyživuje a chráni ? Čo dávam a ako zdieĺam svoje dary s ĺuďmi Zeme ktorá je plná umelcov života, slobodných ĺudí, vzájomne podporujúcich sa na ceste?

Prenes svoju víziu z mysle do srdca a prežiar ňou celè svoje bytie. Vnášaj vlny svetla do nových a odvážnejších obrazov ĹUDSTVA PULZUJÚCEHO V JEDNOTE SO SRDCOM GAII. Je to výsada všetkých poslov svetla. Projekt Novej Zeme Vedomých bytostí máme zakódovaný vo svojej bunečnej pamäti...tak ho nechajme cez naše sny opäť oživiť. Každý z nás cez uvedomovanie si svojich darov a ich prebúdzaní cez vedomú službu poznã ten orgazmický pocit JEDNOTY, keď všetko dýcha jedným dychom a láska sa snúbi s múdrosťou. Sme tu na to , aby sme pozdvihli svoje energie a uvideli v každom človeku Boha a v Matke Zemi skvost, ktorým JE.

Vytvãrať zámery prinášajúce vzostup a transformáciu  planèty, udržať jasnosť vízií je poslanie osvietenej mysle poslov svetla v prvej línii..

Nevstupuj do negativity, nevytváraj odpor, LEN SVIEŤ. Vo svojom živote, na svojej ceste...pre inšpiráciu všetkých. Svet sa zrkadlí v našej prítomnosti a to je na čom zãleží a odkiaľ prúdi naša sila  premeny. TU A TERAZ .

S láskou vãs objímam a prajeme krásny deň. Slnko v Srdci

Dátum: 27.2.2015

Komentáre (0):