Siedmeho siedmy roku sedemnásteho

Sofia

Na stránku to priletelo o deň neskôr. Ale tento deň v každom z nás navždy ostal zaznamenaný vo všetkých našich vláknach. Rozpomeň sa...

Čo bolo?Aká skúsenosť formovala tvoj postoj k sebe, k životu?

Akou skúsenosťou o sebe si prešiel ?

Choď k tej najsilnejšej, kde si cítil jasnè posolstvo pre teba, pre tvoj život.

Ak to posolstvo skúsenosti kričalo na teba..toto už nie, toto už nechcem zažiť, už to nepripustím, toto nie som ja, ...UŽ DOSŤ!!!!!!!

Tak to prijmi, hlboko prijmi všetko ta akè to bolo- ako skúsenosť, že si vstúpil do poľa energií, rozhodnutí...ktorè neladili s tvojími. A rozhodni sa že budeš rásť cez sebalásku a sebaprijatie a sebaúctu. Všetko ostatné...ďakujem, neprosím, na tú párty nejdem, lebo to necítim. Bodka. Keď slobodne sa vymedzíme a jasne jednoducho vyjadríme svoj pocit- opäť sa vyladíme so svojou cestou.

Ak tvoja najsilnejšia skúsenosť siedmeho siedmy roku sedemnásteho bola šťastím presiaknutá- vážiš si svoje pocity a s úctou k sebe ich nasleduješ. Plyň ďalej a svieť svojim svetlom v každej prítomnosti. Tým slúžiš svetu.

Ďakujme s láskou svojim zrkadlám. Každèmu fragmentu každej chvíle. Všetko nás formuje, lieči, vyvažuje a navracia k Sebe, k Božskèmu semienku v našom srdci. 

S ,áskou Sofia

Dátum: 8.7.2017

Komentáre (0):