PRIJATIE

Sofia

Realita je vytvorená ako nekonečná, neustále živá, vedomá, pulzujúca mandala

Nanočastice sú navzájom prepojenè a nesú v sebe jednotnú iskru jedinèho zdroja. Každá častica je v neustálom kmitavom, pulzujúcom u rotujúcom pohybe. Všetko sa navzájom zrkadlí a vzájomne ovplyvňuje. Tanec stvorenia.

Sme nanočasticou i celým stvorením. Sme aspektom stvoriteĺa i jeho prejavom. Toto sa dá poznať jedine skúsenosťou osvietenia.A tá začína tam, kde končí odpor. Pustiť, uvoľniť vnútorný odpor je cesta prijatia.

Keď sa úplne uvoľníme, vesmír v nás začína otvárať tajomstvá a prejavovať skutočnú podstatu všetkèho.

Láska začína prijatím. Prijatím dovolíme aby múdrosť ducha premenila vinu, obeť, omyl, či zlyhanie na láskavý dotyk karmickej lekcie.

Prijatie je zázrak dôvery .Vyspelosť ducha, ktorý dovolí slobodne sa prejaviť každej úrovni vedomia.V prijatí je láska. Prijatie nepritiahne nasilie. Len odpor a strach je magnetom pre podobnè energie. Prijatie je prostè bytie

Prijatím umožníme nech nás život prekvapí následným pochopením. S pochopením prichádza prirodzenè odpustenie. Poznanie, že niet vinníka a niet zlého. Že všetko slúži ceste k celistvosti, k ceste k Sebe..

AFIRMÁCIE:

PRIJÍMAM SA PLNE VO SVOJEJ PRIRODZENOSTI.

PRIJÍMAM SVOJ POCITY

PRIJÍMAM SVOJ ŽIVOT. PRIJÍMAM VŠETKY SVOJE ROZHODNUTIA.

PRIJÍMAM VŠETKY BYTOSTI, VŠETKÝCH ĽUDÍ TAKÝCH AKÍ SÚ.

PRIJÍMAM .....

Ďakujem prúdu vedomia Chamuela za čistotu tohto posolstva.

Objímam vás s láskou. 

 Sofia

Dátum: 9.5.2017

Komentáre (0):