Pre mužov - na prahu zmeny

JankaSofia

https://youtu.be/ldNa_9RRmt4

Samozrejme, je to pre nás všetkých.
Pre mužov, ženy, deti i starcov.
Zákony života, zákony prírody i vesmíru sú tie hlavné piliere o ktoré sa môžme oprieť v akejkoľvek fáze života.
Sme vo veľmi citlivej dobe.
Doslova prienik cyklov.
Môžme mať v rôznych oblastiach života pocit, že Staré už nefunguje , nové ešte nie...
V neistote sveta nachádzame istotu v sebe.
Duch mi dnes pošepol niečo pre vás, mužov-
na prahu zmeny, kde zhadzujete brnenia a vôľu usmerňujete k tvoreniu života a ochrane Bohyne...
Sila života, - Živa vás podporuje aby ste otvorili srdcia, Oheň vôle použili pre zušľachtenie svojich vlastných cností, nie pre boj, odpor namierený na čokoľvek von.
Vaša láska i pevnosť, odvaha i vnútorná sloboda, jasnosť mysle i schopnosť tvoriť nové vízie sú vlastnosti nových rytierov svetla.
Nový svet sa spája cez srdce.
Tam je jednota.
Tam je energia, čo spája.
Cez myseľ, názory, postoje sme vždy rozdielni.
Hľadajme cesty spájania.
To zjednotí nás s Bohom vo vnútri,
to zjednocuje našu rodinu
to zjednocuje svet, celý vesmír.
Energia , láska srdca.


Boh vám žehnaj.
SofiaJanka a Danka
Slnko v Srdci :)

 
YOUTUBE.COM
 
 
Dátum: 13.1.2020

Komentáre (0):