Poslovia úsvitu

Sofia

Nový mesiac vkročil s novými výzvami  vedomého tvorenia reality. Uvoľnené staré programy strachu a duality-viazané  na našu minulosť, sme po celý september rozpúšťali láskou ,súcitom a odpustením. Duša odľahčená od karmických záťaží je pripravená milovať čisto a slobodne. Myseľ zacielená na podstatu hľadá vyšší zmysel  v každom tvorení a vedomie túži rozopäť svoje krídla a splynúť s Univerzálnym  Vedomím. Sme kúsok pred dokončením skladačky. Posledné zrnká mandaly cyklu doby temna...a už svitá...Sme poslovia úsvitu. Vo svojich srdciach nesieme Svetlo nového slnka. V našich zámeroch, túžbach, v našich víziách sa rodí obraz Novej Zeme. Odkrýva svoju podobu a my jej vdýchneme život. Vierou. Odhodlaním. Rozhodnutím stáť svojou odvahou pevne  s mečom jasného zacielenia v prítomnosti. Vo vedomí že nech to  vyzerá akokoľvek-viem!!, že svetlo je mocnejšie ako temnota. Že múdrosť rozpustí nevedomosť a láska prežiari strach.

A všetko ostatné sa z toho zrodí...

Požehnaný deň so Slnkom v Srdci

Dátum: 1.10.2015

Komentáre (0):