Október 2018 - Tvorenie z čistého srdca

JankaSofia

YOUTUBE.COM
https://youtu.be/JPCYYVGNy74

Na Ondrašovských skalách je krásne. ???? Krajina ako na dlani a z tej nádhery k vám letí posolstvo- ladenie na október 2018. Najfarebnejší to mesiac v roku.
Tak nech sa páči...
Kľúčové témy:
Október- 10- ty mesiac v roku je pod vibráciami čísla 10- archetyp- Koleso šťastia
- Tvorenie v nových vibráciách
- Ako posielať svetlo, pomáhať liečiť v súlade so zákonom slobodnej voľby
- tvorenie harmónie vo vzťahoch
- vizualizácia- majstrovstvo tvorenia
- komunikácia s vyšším Ja
- téma transformácie kolektívneho vedomia začína v nás
- nové videnie- dar úplného odovzdania sa toku života
...a ešte veľa, ale už si nepamätám????????..kuknite a Danka popíše výklad mesiaca svojimi očami v písmenkách..

Karty - kľúče vedomia Jednoty- na október
23- Majster- archanjel Metatron
16- Dôvera- archanjel Chamuel
25- Vnútorná sloboda- Jeremiel
Na záver....
Ak chceme vnútorne rásť prijmime našu rolu vo vonkajšom svete. Plne sa otvorme a hrajme to dobre a vedome. Vtedy sa svetlo Ducha integruje a rozpína všade. 
Užime si to .
To je skutočné umenie tvorenia.

Ľúbime vás.
Slnko v Srdci
Danka a Sofiajanka

https://youtu.be/JPCYYVGNy74

YOUTUBE.COM
 
 
Dátum: 2.10.2018

Komentáre (0):