Nov v blížencoch s úplným zatmením slnka- pravda sa odhaľuje, sila zázrakov a kríza viery

Janka Sofia
Nov so zatmením je znásobená sila nových začiatkov. Všetko je zosilnene.
Najviac však pôsobí zákon zhmotňovania.
Nov v blížencoch s úplným zatmenim slnka- pravda sa odhaľuje, sila zázrakov❤ a kríza viery
Akákoľvek vízia, ktorú vedome utváraš v mysli sa rýchlo manifestuje do reality.
Vo videu prelínam numerologicky kód dña s astrologickym vhľadom sústredeným na zatmenie.
Zatmenie je veľmi vzácne , to čo cítime nás prepája s našimi dohodami a plánmi duše.
Všetko, čo teraz tvoríme ma dlhodobý vplyv na náš život .
Buďme pozorní voči informáciám a vyberajme si to. s čim ladíme.
O tom je tato výzva pretlaku informácií.
O múdrosti rozlišovania. :)

Všetkých vás s láskou pozdravujeme

Vaše slnko v srdci
 
Festival Svetla- Láska spája
 
 
YOUTUBE.COM
 
 
Dátum: 7.6.2021

Komentáre (0):