My sme silou našej zmeny

Sofia a Danka

Často hĺadáme riešenie a zmeny mimo seba. Ale keď prijmeme tieto riešenia do seba, už sa roztápajú. Veľkou premenou, ktorá je ako bozkom prebudenia je uvedomenie:-JA SOM STREDOM SVOJHO BYTIA, SLNKOM MÔJHO VESMÍRU. .

Smer našejj cesty, nášho  vedomia a to, na čo je naladenè rozhodujú o tom ako sa cítime, ako myslíme a ako konáme.Toto smerujeme z hĺbky svojho vnútra tak ako Slnko smeruje svoje lúče von.Ak veríme , že je niečo v našom živote kam slnko nezasvieti- potom každý človek, ktorèho sretneme a situácie, ktorè k nám prichádzajú , všetko bude potvrdzovať tieto presvedčennia.

Rovnako pomoc alebo rada môže byť prijatá len ak dovolíme vlastnèmu slnku vyžarovať svoje svetlo na to, v čom potrebujeme pomoc, alebo na tú skúsenosť pretavenú v múdrosť, čo chce svietiť iným na ceste.Je to vždy na nás, vložiť túto stránku do svetla a otvoriť dvete. Otvoriť sa pomoci a uvedomiť si čo chcem rozhýbať vo svojom živote a AKO SA CHCEM CÍTIŤ. Boh vtedy nám posiela anjelov vo všetkých podobách a sme svedkom ZMENY, KRORÁ JE LÁSKAVÁ A VEDOMÁ.

Prajeme vám tento deň anjelskej pomoci prýštiacej z prameňa svojho posvätného stredu SLNKA V SRDCI. 

 

Dátum: 11.6.2015

Komentáre (0):