Marec 2019 - Kým sa sny stanú skutočnosťou

JankaSofia

YOUTUBE.COM
https://youtu.be/VAap0uv23o8

Milí priatelia,
Najvyšším vyjadrením Lásky je zázrak dokonalosti stvorenia, čisté bytie, oslava života, prejavenie súcitu ku všetkým formám a Pravda vynárajúca sa ako jasné poznanie zákonov Univerza.
Marec 2019 je tretí mesiac trojkového roku...je popretkávaný energiou trojky.
Kľúčové slová sú:
- komunikácia - odvaha vyjadriť sa, svoje pocity i potreby, svoj pohľad i postoj, svoju pravdu , uznať pohľady iných, súcit v prejave
- ocenenie- slovami vyjadriť čocsi na sebe i iných vážim, čo obdivujem- tým spájam slovami a prebúdzam lásku
- sila mysle - udržať si pozitízny pohľad je skutočné majstrovstvo
- nové videnie- nazri pod všetky vrstvy a brnenia a spoznaj vo všetkom i v každom božské jadro, čo sa prebúdza
- Prijatie- prejav múdrej lasky a súcitu...nemusíš súhlasiť, prijmi všetko i každého taký aký je...NAJMÄ SEBA
...
Archanjelske kľúče:
• NOVÉ VIDENIE - ORIFIEL
• NAPOJENIE NA ZDROJ - Gabriel
• VÍZIA - Uriel
Vo videu hovorím aj o nove mesiaca - 6.3.2019 a výzvach i príležitostiach nového tvorenia v tejto časopriestorovej bráne.????
Na tento nov plánujem vytvoriť ešte nové video očami astrologických aspektov utvárajúcich tento zázračný čas vedomého prerodu.
Bože toľko by som s vami rada zdieľala!!
Mám pocit, že slová nestačia vyjadriť tie synchronicity, tie súvislosti sprevádzajúce tento čas kde sa premosťujú cykly.
Užime si to s očami doširoko otvorenými a s vedomím spolutvoriacim Novú Zem.
Objímame vás s láskou
SofiaJanka a Danka

YOUTUBE.COM
 
 
Dátum: 10.3.2019

Komentáre (0):