Láska rozpúšťa strach

Sofia

Poznáme to všetci. Strach je prirodzená emócia. Sprevádza nás našim životom od okamihu ako sme vystúpili z jednoty. Je náš barometer, ktorý nám ukazuje že sme sa vychýlili zo svojho stredu. V skutočnosti je náš priateľ.Vedie nás k poznaniu a k uvoĺneniu obrovskej energie , keď nájdeme kľúč k jeho premene. Túži byť prejavený. Prejavením poznaný. A tam to začína.V odvahe prejaviť všetko , čo nami prechádza. Srdce je spontánne. Nehodnotí, dovolí a žehná všetkým odtieňom emócií. Srdce pozná, že všetko nám slúži k poznaniu, čo s nami ladí a čo niee. Všetky emócie nás vedú ku skúsenosti a sebaspoznaniu, k zušľachteniu svojich energií života. Láska je v srdci.  Strach  keď neprejavím hustne, hromadí sa, bráni toku rieky energie. Je stav mysle. Hlava. Dualita. Všetko vieme.... Ako z toho von??

1/Uvedomenie si svojho strachu je prvým kľúčom.Pozoruj, precíť. Vnímaj ho. Kde v tele je uložený...akú má farbu...tlačí..dusí..pichá...??kam vystreľuje?..len pozoruj...

2/Vydýchni ho pred seba...spoznaj jeho formu , cez symbol. ! hustota napovie jeho hĺbku...

3/Prepoj sa s ním s láskou svetlom zo svojho srdca.Je to tvoje dielo, tvoj výtvor....

4/Poďakuj mu za službu...:-)

5/Odovzdaj ho so fialovèho prúdu svetla premeny. ARCHANJEL MICHAEL.

6/Pozoruj premenu. Nezmizne. Zmení formu. Transformuje sa vo svetlo lásky. Odvaha, sloboda, radosť. 

7/Prijmi premenu a ukotvi v sebe.S láskou poďakuj.

To je jednoduchá transformácia strachu cez uvedomenie. Hĺadaj , spoznávaj, miluj. A to najjasnejšie bez techník a návodou je sila prítomnèho okamihu. 

Krásny deň . Sofia.

 

Dátum: 4.6.2015

Komentáre (0):