Keď má vesmír nohu na plyne...

Sofia

V týchto dňoch prejavy zosilnenej kozmickej energie na tele sú výraznejšie ako kedykoľvek predtým. 

V tarote sedmička symbolizuje Voz. Teda posun, zmena, cesta, skúsenosti života, zodpovednosť, múdrosť prírody, voz ako vozítko nášho vtelenia...teda telo a všetky zmeny, ktorè s tým súvisia sú teraz (v spojení s osmičkou) mnohonásobne zosilnenè. 

Teda urýchlený proces vzostupu.

Milovaní sme energia. Naše telo je energia. Zem a jej všetky elementy sú energia v rôznych prejavoch. Všetci vtelení na Zemi v tejto dobe sme v časovom okne postupných zmien. Hýbateľom tých zmien je kozmická energia- postupne sa zosiňujúca a modelujúca všetky formy v ktorých duch pôsobí , teda aj naše telá. 

Keď dokážeme prijať a asimilovať sa v tomto novonabitom silovom poli -cítime sa ako dobre vyladený hudobný nástroj. Nádherná melódia otvára dušu všetkým.

Ale často proces naladenia, túúnovania je sprevádzaný rôznymi prejavmi na úrovni mysle, pocitov i tela.A to presne podľa toho kde sa tok potrebuje uvoľniť, energia rozprúdiť. Na stole sú karty všetkých našich kľúčových vtelení. Otvárajú sa tak akk ich naše vedomie mieša. Čistíme sa, liečime sa meníme sa, zoceľujeme sa, prebúdzame do plnej veľkoleposti Bohyne.

A ten proces prebieha až na úrovni buniek.

Tu sú častè sprievodnè príznaky vzostupu :

♥vysoký, nízky krvný tlak, bolesti hlavy, chrbtice, kĺbov, všetky možnè lokalizácie zápalov, kožnè prejavy, horúčosť či zimnica, ...

na úrovni duše pocity odlúčenia, strachu zo samoty, či straty, pocity bezmocnosti, pocit že nič neznamenám, hlbokè depresie, úzkosti, výkyvy nálad...

A myseľ sa tiež rôzne prejavuje v tejto dobe ...

To všetko je proces, ktorým sa vylaďuje naša myseľ, duša telo; vylaďujeme sa s kolektívnym vedomím; nalaďujeme sa so vzostúpenou Gaiou, a vylaďujeme sa s našim kozmickým prúdom vedomia. Proste ...ladíme sa s našou vyššou dokonalejšou verziou bytia...našim vyšším Ja. 

Basic rady:

Nadviaž spojenie so sebou..so svojim vnútrom. A ono ti povie:-) Povedie ťa osobne a špeciálne tak ako to potrebuješ. Musíš tomu veriť. VERIŤ!

A ďalej síce základnè , ale dôležitè pripomenutia ladenia:-)

● Hlboký, vedomý dych-umocní napojenie

● Voda, čistá, živá, pramenitá, pobyt pri vode, programovanie vody

● Pohyb, pobyt v prírode. Pokoj a uvoľnenie. JOGA, meditácia, tak ako to cítiš

● Hudba- bože akè krásne, tvorenie, maľovanie, záhrada, písanie, ...

● Objatie a prejavy lásky a vďačnosti...nič to nestojí a účinok okamžitý a dlhodobý

● Privolaj si anjelov... precíť ich prítamnosť a požiadaj o pomoc. Sú prejavom tvojej vlastnej energie Božieho prúdu vedomia. Poznajú ťa a sú vždy , vždy s tebou . Čakajú na naše zavolanie, aby mohli nasledovať zákon slobodnej vôle a vstúpiť do otvorenèho srdca.

A -veď vieš, zdieľanie skúseností obohatí pole vedomia a navzájom si pomáhame prežitým poznaním.

Nezabúdajme, všetko, bez ohľadu na to ako sa to tvári, nám pomáha poznať že sme Božie deti, dokonalè stvorenia, že sme vy-volení byť živým mostom do doby Svetla a Vedomia Jednoty. 

Sme tým a ešte tým, čo sa nedá utkať do slov. 

Milujem Vás. 

Sofia

 

 

Dátum: 17.7.2017

Komentáre (0):