Intuícia -na tom záleží

Sofia

Intuícia- šiesty zmysel, schopnosť, ktorá otvára brány k praktickèmu duchovnu. Je darom -vedieť o niečom, , čo logicky uvažujúci rozum nie je schopný vyvodiť. Je podanou rukou stvoriteľa, je tepnou, ktorou prúdi živá oslobodená pravda v každom tu a teraz.

Sme ponorení v sieti jemných svetelných vlákien. Miliardy hodvábnych vlákien svetla vytvárajúcich morfickè pole vedomia Jednoty. Prenikajú všetkým.

Sme súčasťou tohoto poľa . Bez obmedzení sme v každom okamihu napojení na všetky informácie, ktorè potrebujeme vedieť. To všetko je v tom poli vedomia. Nemusíme nikde ísť, žiadne platby za wifi, žiadne členskè v knižnici...

Jedinou podmienkou je vyspelosť poznania a schopnosť využívať zákony energie. Ohota rásť a viera, že aj ja môžem, aj Ja Som To.

Neučíme sa. Rozpamätávame sa. Pripomíname si ako využívať dary ducha, ktorè nás spájajú s neobmedzeným potenciálom bytia v dobe v ktorej žijeme. 

Intuícia je schopnosť ako prakticky v živote využívať a jemne vyladiť antèny receptorov , ktoré sa v každom okamihu pôsobením kozmickèho žiarenia prirodzene prebúdzajú. A tak len sa teraz, dnes, zajtra...v každom teraz sústreď na toto:

0- Pozorujsvoj "šiesty" zmysel. Dbaj na prvé podnety, náhle vnuknutia,podprahové pocity, tušenia,spontánne jednania. Pozoruj a jednaj . Bezodkladne nasleduj . A opäť pozoruj ako sa cítiš. Nehodnoť hneď. Súvislosti a dokonalosť súzvuku s navigáciou duše poznáš keď vystúpiš vyššie a rozpoznáš celistvosť dejov. Poznáš, ako všetko sa nalaďuje s tokom prirodzenosti.

0- Vždy keď tvoje jednanie riadi hlava,  prežívaš vnútorné obmedzenia, ktorè sa v okamihu odrážajú v reakciách ľudí. Vtedy si to stačí uvedomiť a opäť vstúpiť do srdca. Tam je riadiace centrum prijímačov i vysielačov. A opäť sa stíš a nasleduj vnútornú GPS. A potom stále v tomto novom režime, znova a znova. V E D O M E. VE-Do-ME......

Žijeme vo svete, kde čím ďalej tým viac ľudí vystupuje z krabíc hlavy, manipulácií systèmu a nasleduje iracionálnu intuíciu. Nádherný Svet bláznov. Ľudia opúšťajú svoje stabilnè a bezpečnè miesta v matrixe a nasledujú svoje dávne sny. A tak spoznávame príbehy ľudí, ktorých túžime načúvať a napiť sa ich rozžiarenej aury slobody. Sú inšpiráciou a dôkazom , že keď máš odvahu nasledovať svoje srdce, riadiš sa intuíciou, veríš sebe, snu, životu, vystúpiš zo zóny komfortu...celý vesmír sa spoji...a pomôže ti naplniť stav bytia čo hľadáš. 

A tak to je.

S láskou Sofia

Dátum: 11.7.2017

Komentáre (0):