Esencia vedomého tvorenia

Pripravila Janka Sofia a Danka

   Milované bytosti lásky,
   som Mechizedek -  majster vedomého tvorenia.  Som lúč zjednocujúci pôsobenie tvorivej myšlienky Stvoriteľa, premietnutý do vedomého bytia prítomnosti - vyžarujúcej iskru vášho posvätného srdca.
Každý z vás je tvorcom svojho života. Vedome alebo podvedome tkáte nitky svojich tvorivých plánov  a premietate svoje idei napĺňané silou vašich emócií do vašej reality.
Život je absolútne dôsledkom vašich rozhodnutí . Duchovný vzostup a cesta osobnej transformácie vychádza z plného prevzatia zodpovednosti - Ja som tvorca svojej skutočnosti. V okamihu prijatia tohto faktu sa prepájate vedome s energiami svojich duchovných sprievodcov a na toľko na koľko ste otvorení vás vedieme k ovládnutiu majstrovstva vedomého tvorenia. Stávate sa vedomí tvorcovia svojho bytia.
Ja Melchizedek spolu s ostatnými nanebovstúpenými majstrami meho vám pomáham rozozvučať struny priameho prepojenia myšlienok na vaše pocity. Aby prostredníctvom navigácie vašich pocitov a ich intenzity ste cítili či myšlienka ktorá sa prejavila vo vašom priestore je čistou inšpiráciou, naplnenou radosťou.
Vaše telo dokonale zrkadlí pôvod vašich myšlienok.
Zotrvávaním v prítomnom okamihu ste schopný premietnuté vízie SKUTOČNOSTI zachytiť ako nával nadšenia a podržaním tejto myšlienky, nápadu vo vašich pocitoch , vo vašich obrazoch sú naplnené silou okamžitého uskutočnenia.  Stávajú sa často okamžite súčasťou vašej reality.
Takto ste schopní zažívať kvantové skoky v tvorení reality a stať sa božskými staviteľmi nových svetelných mostov. Jemne načúvajte, vyciťujte a buďte predchnutí novými realitami prichádzajúcimi medzi vás. Nachádzajúcimi svoje uplatnenie vo všetkých oblastiach vášho života. Stačí napriamiť vašu túžbu v akej oblasti života túžim vidieť zlepšenie, dotyk Božskej zmeny. 
Nezabúdajte , že ten najdôležitejší chrám je vaše telo. A váš život. Keď realitu svojho života privediete do žiarivej radostnej dokonalosti svojou láskou rozžiarite všetko navôkol. Pozdvihnutím vibrácií svojho života pozdvihujete vibrácie Matky Zeme a celého Univerza. A túžba vyslaná z vášho srdca rozpína celý vesmír.
Ďakujeme vám , že s detskou radosťou sa stávate kúzelníkmi nových dní. Žehnáme vám.

S láskou Melchizedek

So Slnkom v Srdci prijala SofiJanka a Danka

Dátum: 19.2.2015

Komentáre (0):