Dóvera v silu SVET-la

Sofia

Niečo v nás , v našom živote prechádza nádherným zavŕšením. Cyklus dôležitých skúseností sa zakončuje. Máme všetky dôvody na to ,aby sme sa hlboko uvoľnili a odovzdali sa prúdu života.

Čím dôvernejšie sa otvoríme Univerzu, tým pravdepodobnejšie nastanú okamihy, v ktorých dokážeme vnímať neobmedzenosť svojho bytia a svoju zásadnú jednotu so VŠETKÝM. Potom pocítime úplne novú dôveru a silu v inteligenciu , ktorá tvorí a prestupuje celým Vesmírom rovnako ako náším  životom  a riadi ho.

Dostane sa ti všetkèho, čo potrebuješ k životu., čo je pre teba dôležitè a dobrè.Netreba o nič bojovať.. Otvorenosť a dôvera v Celok, vo Svet, SVETLO každèho dovedie k dokonalosti, k  otvoreniu vedomia  . A my precitneme opäť v srdci božskej Matky v prameni Kozmickej jednoty ktoráje našou VESMÍRNOU PODSTATOU

Prajeme krásny prežiarený deň požehnaný silou novu. So Slnkom v Srdci Danka a Sofijanka..

Dátum: 18.4.2015

Komentáre (0):