Cykly premeny sa prelínajú

Sofijanka

Čítam kód dňa a v jednej vete prekladám do slov:

25/7-MÚDROSŤOU POCHOPENEJ SKÚSENOSTI...Seba,, ĺudstva

10/1-CEZ ZJEDNOTENIE SA SO SVOJÍM ZÁMEROM, víziou novej zmeny

21/3-NAPĹŇAM VEDOMIE JEDNOTY, RADOSTI, SVETLA

V tento deň a vek prebieha na Zemi premena. Je to úsvit novèho vedomia, ktoré skôr, či neskôr nadobudne hmotný tvar. Ako táto premena dopadne, aký tvar nadobudne, v akom svete budeme žiť, to nie je isté. Budúcnoosť je vždy neurčitá.

JEDINÁ VEC, KTORÁ JE SKUTOČNE DANÁ, JE TENTO MOMENT.TERAZ. Z PRAMEŇA TERAZ TRYSKAJÚ NESPOČETNÈ MOŽNÈ CESTY, NEKONEČNÁ SIEŤ MOŽNÝCH BUDÚCNOSTÍ. NA ZÁKLADE MINULOSTI MÔŽEME PREDPOVEDAŤ, ŽE URČITÁ BUDÚCNOSŤ JE VIAC PRADEPODOBNÁ AKO INÁ, ALE VOĽBA JE VŽDY NA NÁS. Sme to my, kto rozhoduje, či dovolíme minulosti určovať našu budúcnosť. A všetky predpovede , veštby, proroctvá osobnè i planetárne sú vždy založenè na pravdepodobnosti. Máme moc sami seba zmeniť, pretvoriť sa.

Keď hovoríme o tomto dni a veku  ako o veku premeny,, nikdy nezabudnite, ze VY STE PÁNMI VAŠEJ VLASTNEJREALITY. NEEXISTUJE TAKÁ VEC AKO PREDURČENÝ PLÁN ALEBO KOZMICKÁ SILA, KTORÁ VLÁDNE NAD VAŠOU INDIVIDUÁLNOU CESTOU DUŠE, alebo ovláda individuálnu moc tvoriť si vlastnú realitu.Takto to nefunguje.

KAŽDÁ DUŠA NA ZEMI PREŽIJE TÚTO PREMENU SPÔSOBOM, KTORÝ VYHOVUJE JEJ VLASTNÝM VNÚTORNÝM SKLONOM. VLASTNÝM POTRBÁM , VIERE, ROZKVETU.

Existuje mnoho realít. Realita, ktorú si zvolíme bude zodpovedať našim vnútorným túžbam žiť a tvoriť. 

To, čo robí túto dobu zvláštnou je , že sa končia dva rôzne cykly vedomia. Osobný cyklus (skupina osobných karmických cyklov) a planetárny cyklus...NAPLNENIE TÝCHTO CYKLOV SA PREKRÝVA, TAKŽE SA NAVZÁJOM POSILŇUJÚ. AKO ZÁKON VESMÍRU HOVORÍ...AKO HORE- TAK DOLE, AKO NAVONOK- TAK VO VNÚTRI, AKO VO VEĽKOM-TAK V MALOM.

Pre časť ĺudstva sa blíži dokončenie ich osobnèho cyklu pozemských životov. Väčsina duší zapojených v tomto dokončení sú poslovia svetla. Prechádzame záverečnou fázou planetárneho cyklu premeny vedomia. Vibračne nastavujeme svoje životy do svojho stredu. Do dokonalèho zarovnania a zjednotenia Osobnèho, Planetárneho a Kozmickèho vedomia. 

Tieto posolstvá , každý deň  sa prihovárajú všetkým Poslom Svetla. Tak ako energia Slnka v Srdci cez všetko, čo tvoríme odkrýva vedomie  bytostí prichádzajúcich pozdvihnúť svetlo Lásky na tejto vzácnej planète Zemi. Ďakujeme, že spoločne môžeme vedome tvoriť túto premenu a vo svojich srdciach niesť Svetlo Precitnutia. Každý cez svoj príbeh, každý svojim žitím, láskou ktorá nikdy nezhasne a znásobuje sa v Novè Slnko ktorou je matka Gaia. Nesme to svetlo v sebe a pestujme jeho žiaru. Kľúče máme v SRDCI. 

S úctou a láskou k celèmu tomuto zázraku Sofia.

Dátum: 25.6.2015

Komentáre (2):

Janka a Duško
Januľka, kráne,pravdivé,povzbudivé myšlienky. Ďakujeme za svetlo a Tebe, že Ťa máme.Janka a Duško
25.6.2015 20:27:45
Anica
Ďakujem SofiJanka!
25.6.2015 11:29:08