Cesta osvieteného pútnika

sofia

 Cesta je Cieľ. To je nepísaný zákon hľadajúcich. V okamihu, keď máme pocit, že cieľ je na dosah objaví sa ďalší .. Vedomý pútnik životom vie, že kým srdce pulzuje, cesta pokračuje.. plynieme  riekou svojho života a učíme sa užívať si plavbu. Prúd vo svojej nekonečnosti a múdrosti má v sebe všetko o čo požiadame. S Dôverou v silu  a rýchlosť toku poznávame, že objavujeme skryté dary, ktorými regulujeme plavbu tak, aby sme sa nastavili na stred. Tam sa nezachytávame o kamene strachu pri krajoch..

. Máme za sebou veľa kaskád a po každom prevrátení nás rieka opäť vrátila na hladinu- aby sme múdrejší a odľahčení o zbytočné záťaže pokračovali v plavbe.. S vďakou k sebe, svojmu životu , s pochopením , že na cestu sme sa dali, aby nás obdarila skúsenosťami sa stávame zdrojom inšpirácie pre všetkých pútnikov Tým najväčším magnetom sa stávajú tie momenty, kde sme padli na dno a bez dychu odovzdaní viere v steblo nás, zušľachtených , obitých o balvany vyvrhol prúd na breh. Tam sa sila násobila pokorou , ego povýšenosti okresané prekážkami strachu a nevedomosti sa premenilo na čistú odvahu, úctu a vieru ....A s opäť prebudenou vášňou a láskou k púti zhojenú loďku svojho tela sme položili na hladinu. ..

S každým vedomým  zabratím pádla. sme silnejší. , rieka širšia, pokojnejšia, znásobená sútokmi sesterských riek. Pozorujeme a zdieľame plynutie so súputníkmi.. Loďka, čo sme si vybrali pri prameni- naše telo- je v našej opatere, je nástrojom, ktorým plynieme k nekonečnosti oceánu...k osvieteniu, k jednote s Božskou tvorivou silou Stvorenia. Tam sme doma, Tam sme v jednote. Tam sa cesta naplnila ,poznali sme zákony Matky rieky, zjednotili sme sa s ňou . Poznali sme, čo znamená plávať proti prúdu, vycibrili sme sa v intuícii- ako v horných , búrlivých vodách vylaďovať svoje zručnosti s tokom. Spoznali sme, že aj tej najťažšej skúške sme mali presne toľko sily, koľko sme potrebovali. Nemôžeme vstúpiť do loďky svojich druhov a žiť ich púť. Každý je na cestu vybaveýí pre svoje predurčenie dokonale. Pomôcť môžem VIEROU .Naplniť vierou- znamená dovoliť aby pevnejšie uchopil veslo a spoľahol sa na svoje sily a v odvahe prebudené zdroje.

Každý pútnik vie, že tajomstvo, prečo stále znovu a znovu po zjednotení sa vydáva ku prameňu je túžba v zakaždým novom prúde si užiť a vychutnať cestu. ..Ten okamih zlomu, keď odpor a strach rozpustil v uvedomení umenia byť v súzvuku s prúdom života. Ten kľúč našiel v srdci.. A zakaždým si prial, aby to už nikdy nezabudol. Ponoriť myseľ do srdca. A rozpustiť oddelenosť a dualitu v strede.Tam je navigácia, tam je kľúč k pokojnej radostnej plavbe...Tam je prameň v oceáne a oceán v prameni...Jednota bytia. Láska. Cesta i cieľ, hľadajúci, proces hľadania i jeho naplnenie.

Nech vaša cesta je požehnaná múdrosťou a láskou slnka v srdci.

Sofia Janka

 

 

   

Dátum: 10.3.2015

Komentáre (1):

SonnSee
To je nádherné, Janinka :*
15.10.2017 20:55:11