Čas uzdravenia zraneného liečiteľa

JankaSofia
 z jadra Duše, z prameňa Božskej Zdrojovej sily...
To je to miesto Stredu odkiaľ sa vynárajú naše skúsenosti jednoty s Duchom i s Duchovným zranením vystúpenia z celistvosti..
To je Chiron, zranený liečiteľ, tá časť nášho vedomia, ktorá nesie záznamy našich duchovných skúseností zo všetkých životov.
Je mostom k našej multidimenzionalite, osvieteným vteleniam, darom liečenia i múdrosti s plne prebudenou DNA.
Tie dary sú uložené vo vrstvách nášho vedomia, ktoré sa postupne odkrývajú.
Sprístupňujú sa nám cez osobné zranenia, ktoré fungujú ako zátky, alebo časové vibračné kapsle, ktoré sa aktivujú dotykom ( pôsobením) určitej vibračnej frekvencie.
Energia prítomnosti nesie túto vibráciu liečenia
21.3. v bráne jarnej rovnodennosti sa slnko objalo s chironom na prvom stupni život- prebúdzajúceho ohnivého znamenia barana.
Merkur planéta múdrosti a komunikácie, darov uzdravovania v konjunkcii ( zarovnaní) s neptúnom v rybách.
Téma duchovného prebudenia a iniciácii rozpomenutia sa na svoj Duchovný pôvod a majstrovský potenciál služby a liečenia.
To všetko sa deje v umení vedomého Bytia prítomnosti alebo majstrovstva ničnerobenia.
Toto proste neurobíš - toto necháš vedome dozrieť.
Vedome.
Deje sa to samé.
Len otvor srdce Bohu.
A poďakuj za dar života.
A prevezmi zodpovednosť za svoje bytie.
A dovoľ si nalaďovať intuíciu oživenú jasnocítením, jasnovidením, jasnopočutím.
A..vlastne...ty vieš. Si majster????

Máme nové vydanie našich - vašich- Archanjelskych kariet Vedomia Jednoty.
Kľúče prebudenia pre Poslov Svetla.
Veľmi sa tešíme a tu je link pre objednávky ak si ich chcete kúpiť...

Na tento týždeň nás vedú tieto energie: 
7- Liečenie- Rafael
44- Zodpovednosť - Jofiel
23- Majster - Metatron.

Veľmi si ctíme a ďakujeme za vašu pozornosť, všetky komentáre, ďakujeme, že spolu vytvárame energiu zmeny, ktorá začína v našich srdciach i životoch.????

Ľúbime vás.
S láskou a slnkom v srdci
JankaSofia a Danka

Fotka Slnko v Srdci - cesta k sebe.
Fotka Slnko v Srdci - cesta k sebe.
YOUTUBE.COM
 
...z jadra Duše, z prameňa Božskej Zdrojovej sily... To je to miesto Stredu odkiaľ sa vynárajú…
Dátum: 27.3.2019

Komentáre (0):