Čas urobiť si jasno v živote

JankaSofia
Tak jednoducho to znie...
A jednoduchosť je kľúč.
Veď všetko máme v sebe.
Len prevziať zodpovednosť, otvoriť sa a vedome vnímať aktiváciu svetelných kódov vzostupu v prepojení so svojou
Innate.
A to sú tri Archanjelske kľúče na tento týždeň.
Užívajte v pokoji, láske a porozumení.
Spievam krásnu pieseň...Illumina..spievajte so mnou
Pozdravujeme vás všetkých milovaní
So slnkom v srdci
Danka a JankaSofia :)
ČAS UROBIŤ SI JASNO V ŽIVOTE - z prameňa Sofie
 
YOUTUBE.COM
 
Dátum: 10.8.2020

Komentáre (0):