August 2020

JankaSofia
Krásny a mocný čas splnu.
Udržme úsmev a bdelosť v prúde celého dňa
August- 8- sila, odvaha, vášeň, extáza, chaos, intenzita, hluk, rýchlosť, tlak....ROVNOVÁHA
8+2020=12/3 - NOVÉ VIDENIE- zastavenie sa, pohľad z iného uhlu, komunikáciou vystúpiť z bezmocnosti, obete, strachu, viny, zaseknutia sa... Pomaly, pokojne,....tak toto bude naozaj výzva!
Prúd informácií bol tak silný, že pokojne by som rečnila hodiny...
Aj tak si to všetko sami nacítime v danom okamihu, keď budeme potrebovať????
Pripravme sa na nečakané zmeny, ktoré nás posunú tam, kam usmerňujeme pozornosť.
Na osobnej i kolektívnej úrovni tento spln odštartuje viditeľné konflikty ľudí s terajšou mocou.
Sloboda a zdravý rozum, ľudskosť a prirodzenosť sú hlavná sila duchovného svetla v praktickej rovine.
V našich osobných životoch pod tlakom sa zosilni to, čo má byť videné a láskou uvoľnené, či požehnané.
Kľúč je nasmerovať pohľad dovnútra, tým sa mení vonkajší svet.
Nuž to je energia 12 tky, nové videnie očami srdca.

Karty na August:
35- Zadkiel- Symboly
24- Metatron- Zázrak
17- Uriel- Oslava života

Majte doširoka otvorené oči a užívajte si tú silu ako deti. Srdcom a s vášňou.
Objímame vás so slnkom v srdci.
S láskou JankaSofia a Danka :)
AUGUST 2020 a spln vo vodnárovi - 11:11- Božská sila v nás- z prameňa Sofie
 
YOUTUBE.COM
 
 
 
 
Dátum: 5.8.2020

Komentáre (0):