Apríl - V ohnisku veľkých zmien

JankaSofia

YOUTUBE.COM 

https://youtu.be/OCeL3yPzTl8

Milovaní priatelia,
S
me v jadre transformácie. Vlastne - SME JADROM TRANSFORMÁCIE.

Fotka Slnko v Srdci - cesta k sebe.
Je to také cudzie slovo, ale doslova vyjadruje podstatu toho, čo sa deje.
Zmena formy, prejsť cez formu, preduchovniť hmotu, byť Duchom, čo je majstrom vedomého tvorenia v hmote.
Aby sa láskou rozozvučala planéta s celým ľudstvom- to zatiaľ majstrovsky si dokážeme predstaviť.- je čas konať. A keďže ešte stále žijeme v zákonoch hmoty i času nejaký čas, či generácie ešte potrvá, kým to bude skutočná realita, ktorá sa prenesie na celok.
Ale kľúč je- začať krok za krokom v praktických činoch meniť svoje vlastné zvyky, vlastný život.
Tým pozdvihneme svoju životnú energiu , vibráciu svetla a lásky, tým môžme byť iskrou k premene iných.
Apríl v tento rok je prípravou na radikálne zmeny zvonka tým, že sa ukotvíme vo svojich najdôležitejších potrebách, čo nás privedú k zdraviu.
Očista, pôst, výživa, prechádzky v prírode, záhrada, beh, aktívny oddych, ranné vstávanie s jogou....čokoľvek čo ti je blízke.
Len začať a VYDRŽAŤ - aby sa zmena stala súčasťou života. Zvyčajne to trvá 21 dní až 42 dní, kým sa to zapíše do našej bunečnej pamäti a je to našou novou súčasťou.
Prvý týždeň v každom mesiaci je zameraný na telo, potom sa v danej vibrácii formuje energia duše i mysle a vedomia.
4- cisár - kľúčové slová - vnútorná istota, stabilita, telo, peniaze, hmota, systém, činy, rozhodnutia, otec, predkovia, rody, systém, zodpovednosť, moc, 
Telo: kosti, kĺby, zuby, vlasy, pevné tkanivá...
Telo je náš chrám a my máme kľúč k zdraviu a spokojnosti.
Otvorme sa zmene.
Prajeme vám krásny mesiac LESOV, apríl plný života, vďačnosti, pokory a trpezlivosti.
Buďme my tou zmenou, čo chceme vidieť okolo seba i vo svete
S láskou Slnko v Srdci
Janka Sofia a Danka


Fotka Slnko v Srdci - cesta k sebe.

 

 

YOUTUBE.COM
 
Milovaní priatelia,???? Sme v jadre transformácie. Vlastne- SME JADROM TRANSFORMÁCIE. Je…
Dátum: 2.4.2019

Komentáre (0):