APRÍL 2021- čas vedomých praktických činov

JankaSofia
Taká praktická mužských silových archetypov.
april je 4. mesiac v roku- 4= cisár, panovník, mužsky princíp vo fyzickej rovine
2021- 5= veľkňaz - múdrosť, vnútorná sloboda - mužsky princíp v duchovnej rovine
4+5=9 - výzva mesiaca- pustovník-poznanie, hĺbka duchovno, pravda, jednoduchosť, stará duša
APRÍL 2021- čas vedomých praktických činov - preduchovnenie hmoty- z prameňa Sofie
Nuž chlapa robia činy , česť a múdre rozhodnutia za ktorými si stojí.
Toto je vyzva pre všetkych bez ohľadu na to, ake telo si duch obliekol, mužské, či ženské.
Tieto kvality ideme stelesniť v sebe.
Postavme sa za svoju pravdu, žime ju a zdokonaľme svoje bytie.
Sme silní vo svojej zodpovednosti a láske k životu.
Vystúpme zo všetkých obmedzení, s ktorými neladíme a cítime, že mrzačia našu dušu.
Naša sila zdravia je v prírode a prirodzenosti.
A to je pilier podstaty života, ktorý je najdôlezitejší.

Chráňme svoju pravdu tým, že ju proste žijeme.
Jednoducho bez zbytočných slov.

Proste si žime svoj život.

Objimame vás s láskou. 

Matúš, tá hudba je božska.
Vaše milujúce Slnko v Srdci
 
 
YOUTUBE.COM
APRÍL 2021- čas vedomých praktických činov - preduchovnenie hmoty- z prameňa Sofie
Dátum: 29.3.2021

Komentáre (0):