4 PILIERE PREMENY

Sofia

Je nov . V tento deň sa nastavije energia na celý ďalší lunárny mesiac. Podľa aktuálneho nastavenia výzvy- počas tejto fázy mesiaca. Osemnástka v tarote symbolizuje LUNU. Sila nevedomia, hlbokých záznamov duše, skúseností z minulých vtelení. Intenzívne emócie, ktorè sa derú na povrch a túžia byť prijatè, objatè, láskou vyliečenè. Otvorenè sú energie mužských zranení. Krivda, zrada, ponízenie, strata cti. Muž v našom vnútri zrkadlí systèm spoločnosti v ktorej žijeme. To, čo vidíme okolo seba, čo nás zraňuje móžme vyliečiť najskór v sebe. Sila mesiaca nás vedie aby sme preskúmali strachy vo vnútri , prizvali Archanjela Michaela a nechali  jeho modrý lúč vstúpiť do miesta  v tele, kde cítime zovretie . 

Len láska, vedomè prijatie a prítomnosť dokážu transformovať hlbokè traumy v okamžitú silu. Múdrosť a pokoru.

22-BLÁZON-Oslobodenè vedomie...je stav bytia, ktorý je našou prepôvodnou vibráciou duše. Rodí sa v nás, cez naše meniace sa telo a očistenú myseľ, rodí sa v našom srdci. Ako lusknutím prstov ...len uvoĺniť sa, len uvoĺni sa...Keď spracujeme najváčší odpor, zranenie, uvoĺní sa obrovská energia, ktorá nás  dovedie k najväčšiemu daru . Truhlici pokladov , ktorú hľadáme mnoho životov.

 Mám tu pre vás 4 kľúče, ku ktorým sa často budeme vracať. 4 kľúče, otvárajúce brány životnej energii. .Magickè nástroje prístupnè všetkým , kdekoĺvek ste. Pracujú so 4 živlami a su tak jednoduchè. Najjednoduchšie:!!!

1/VZPRIAMENÈ TELO...Vystri sa!...chrbtica je svetelná antèna..je most medzi nebom a Zemou...vieš to???

2/ČISTÁ VODA...PI VEĹA VODY.!je vodič živej Bohyne, nesie kódy života, lásku a očistu, bunky spievajú 

3/DÝCHAJ-VEDOME , ZHLBOKA, VÁŠNIVO...áno, vášnivo, skús to, ...pomaly...VÝŽIVA, SLADKÁ MANA

4/ÚSMEV,-PRIRODZENÝ ÚSMEV-akè ľahkè keď sme v pohode, akè dóležite, keď  ...ÚSMEV LIEK PRE SVET

Tieto 4 medicínky sú pevnè piliere pre zdravie, šťastie, lásku, harmóniu?  4 pevnè stĺpy kvalít-Húževnatosť, súcit, odvaha, radosť

Zem, voda , oheň, vzduch. 1. až 4.čakra. vstupnè portály k vyššiemu ladeniu. ...pre premenu, osvietenie i ..vzostup. pre čokoĺvek.

Úloha pre tento mesiac. Pre nás všetkých. Záčnime od podstaty. A navzájom si to pripomínajme. 

Pošli ďalej. 

S láskou Slnko v Srdci.

Dátum: 18.5.2015

Komentáre (1):

hanka
mila janka, fakt krasne tvoris.s laskou pre teba:objatie
20.5.2015 21:55:30