11:11- Boží zásah - portál aktivácie svetelných kódov

JankaSofia
11:11 od veky vekov je posvätná brána do novej reality.
Božská spravodlivosť cez dotyky Ducha očisťuje karmické záťaže, uvádza všetko do rovnováhy, čo je podstata existencie vesmíru.
11:11- Boží zásah - portál aktivácie svetelných kódov - z prameňa Sofie
Cez túto tepnu 11:11 prúdi k nám to, čo je v súlade s našim plánom duše.
Anjeli nám sepkajú posolstvá a my cez intuíciu dekódujeme symboly.
Vždy keď sa nám zjavujú čísla 11:11 Duch nám pripomína- Anjeli sú s tebou- ideš správnou cestou...načúvaj....toto je dôležité
Otvorme vedomie a vnímajme, čo nám Vesmír hovorí. Len sa pustiť a plynúť...
.
Všetko božské sa rodí zvnútra, tam nám Zdroj ponúka silu, lásku i Pravdu podľa úrpvne nášho Vedomia.
Užívajte tento deň s bdelým nastavením mysle a neutralitou...
Len tak sa nám Boh dovolá...
 
S láskou vás objímame.
Danka a Janka
Slnko v Srdci
 
 
 
 
 
Dátum: 11.11.2021

Komentáre (0):