Život je hojnosť darov

Sofijanka

Každý má dar dávať. Je to podstata nášho bytia.. Je nekonečne veľa spôsobov ako naše dary zdieľať.

Každý deň nachádzam nový prejav daru...ako ho vyjadrit, prejaviť, ako ho precítiť.Život je dar. Uvedomenie , poznanie je dar. Dary sú ľudia v našom živote....To všetko tvorí dar.Každá skúsenosť, ktorú prežijeme je dar.Tá príjemná, i tá v ktorej sa prebudia pochybnosti, strachy...i všetky odtiene bolesti.

Všetky tieto skúsenosti sú pre nás darom, sú tu pre nás aby sme poznali svoju silu, vôľu, odvahu ísť ďalej...súcit, pokoru i prijatie. Všetko je vzácnym darom nášho sebaspoznania , premeny  a lásky bez podmIenok.

A náš dar je darom iba vtedy, ak sa oň podelíme. 

Krásny deň vzájomnèho prúdenia a zdieľania  hojnosti vo všetkom.

S láskou Slnko v Srdci.

Dátum: 8.7.2015

Komentáre (0):