Transformačné príznaky vzostupu

Janka Sofia
Veľmi aktuálna téma.
Vlny elektromagnetického kozmického žiarenia z fotónového pásma napomáhajú prebudeniu Vedomia.
Avšak dosť to cítime :)
Transformačné príznaky vzostupu - z prameňa Sofie
Tu je sumár najčastejších príznakov procesu vzostupu vo fyzickej , emocionálnej i duchovnej rovine.
Súlad s ...

Viac informácií...

Dátum: 14.6.2021

Nov v blížencoch s úplným zatmením slnka- pravda sa odhaľuje, sila zázrakov a kríza viery

Janka Sofia
Nov so zatmením je znásobená sila nových začiatkov. Všetko je zosilnene.
Najviac však pôsobí zákon zhmotňovania.
Nov v blížencoch s úplným zatmenim slnka- pravda sa odhaľuje, sila zázrakov❤ a kríza viery
Akákoľvek vízia, ktorú vedome utváraš v mysli sa rýchlo manifestuje do reality.
Vo videu prelínam numerologicky kód dña s astrologickym ...

Viac informácií...

Dátum: 7.6.2021

JÚN 2021- prelomový mesiac - čas odhalení, súcitnej lásky a božích zásahov

JankaSofia
Nech nás všetkých láska vašej duše sprevádza a požehnanie Matky Marie vedie týmto časom nachádzania mieru v sebe i vo svete.
Buďte šťastní, naši milí.
Ďakujeme za všetky vaše komentare, vaše spojenie a priazeň.

S láskou Slnko v Srdci :)
Danka a Ja...

Viac informácií...

Dátum: 31.5.2021