Tarotové karty

Pripravila Dana

TAROTOVÉ  KARTY,

tarotové karty , tarot je energia symbolov ktoré nám pomáhajú na našej ceste za sebaspoznaním, pri našich vnútorných rozhodnutiach, pohľadoch a liečeniach.
Tarot má v sebe múdrosť a silu pomenovať a podrobne popísať oblasť hlbšieho pochopenia svojej duše, mysle a tela v oblastiach životného poslania,zdravia, vzťahov, práce, financií.....

Tarot nám pomáha pri inšpirácii , pohľade a pomoc pri pochopení životných cieľov, pri pomoci a vyliečení energetických blokov, pri pohľade a osvetlení životných výziev a prekážok.
Tarot nám pomáha pri našom osobnom výboji, sebaspoznania na všetkých úrovniach vedomia a bytia.
Tarot spoznávame celý život vďaka prepojeniu sa s energiou najvyššieho zdroja lásky a energie Tarotu ktorý skrze nás komunikuje.

Tarot nám nepomôže interpretovať sto percentnú predpoveď budúcnosti. Tarot je hlavne zameraný na pochopenie a nasmerovanie svojho života cez hlbšie porozumenie súvislostí.

Postupne vám budeme prinášať poznanie seba cez symboly Tarotu i čísel.

Prinášame vám kľúčové slová  archetypov k veľkej arkáne Tarotových kariet.
0- Blázon- vnútorné dieťa, sloboda, prirodzenosť šťastia
I- Mág- kreativita, jasný zámer, hra života
II- Veľkňažka -Intuícia, liečivé sily, duchovné dary
III- Cisárovná- vzťah k matke, ženská sila, hojnosť, radosť
IV- Cisár- Vzťah k otcovi, zodpovednosť, vnútorná istota, zdravie, práca, odvaha    života
V- Veľkňaz- Vnútorná múdrosť, duchovné vedenie, vnútorný majster, volanie duše
VI -Milenci- Stretnutie s láskou, harmónia protikladov, seba prijatie, sebaláska, liečenie vzťahov
VII- Voz- Zmena k lepšiemu, prebudenie duch. sily cez skúsenosť života, vnútorný liečiteľ
VIII- Sila -Extáza života, životná sila, rozkoš byt sám sebou, stred bytia
IX- Pustovnik -vnútorné tiene, sebapoznanie, svetlo v temnote, duchovné poslanie v živote
X- Koleso šťastia- nový začiatok , neočakávané dary šťastia,  jasnosť, život v rozprávke
XI- Spravodlivosť- rovnováha, spojenie s bytosťami svetla, očistenie karmy, božská jednota
XII - Viselec - zastavenie, vysporiadanie sa z minulosťou
XIII - Smrť a znovuzrodenie - prirodzený zánik starého a premena do nového myslenia
XIV - Pravá miera - anjelské liečenie, rovnováha
XV - Diabol - uvoľnenie vnútorných pochybností
XVI - Veža -  liečenie šokom, nevyhnutná zmena
XVII - Šťastná hviezda  - najvyššia ochrana, požehnanie,
XVIII - Luna - minulé života, vnútorná múdrosť, meditácia
XIX - Slnko - zrodenie nového cez radosť , tvorivosť, nové začiatky
XX - Súd - duchovné znovuzrodenie
XXI - Svet - naplnenie, spoločnosť, Tarot je rozdelený do dvoch arkán.
Veľká arkána nám ukazuje zmysel našeho života . Skladá sa z 22 kariet, z 22 ciest.
Malá arkána nám ukazuje význam udalostí. Skladá sa z 56 kariet.

S láskou Slnko v Srdci.

 

Dátum: 20.9.2017

Komentáre (0):