ELTA- mužská energia

Thovt

Je ako oko. Brána k skutočnej sile.   K podstate mužskej energie, ktorá je kostrou celèho Univerza. Doplňujúci- Ženský princíp -prejav kozmickej matky-životnej energie je v každom z nás  životom a hojnosťou, plodnosťou a láskou. V symboloch Skutočnosti je prejavený kryštálom SIAS.

ELTA...

Viac informácií...

Dátum: 12.4.2016

SHEN' ARIN- ľudská láska

Thovt

Čo môže byť krajšie? A predsa zažívať lásku vo vzťahoch , precítiť ju , jej farebnosť a mnohorakosť je umením , ktorè spoznávame celý život. 

Vzťahy sú pre nás zrkadlom. Sú najzreteĺnejším praktickým učiteľom.. Dovoľujú nám spoznávať seba . Skrytè stránky našej potlačenej osobnosti m&o...

Viac informácií...

Dátum: 11.4.2016

DEVAR-naplnenie prianí

Thovt

Krásny symbol. Pripomína plnosť tehotnej bohyne obdarenej  životom. Vyjadruje a prebúdza hojnosť ako prirodzený stav bytia. 

Plynieme životmi a učíme sa vedome tvoriť. Uznať seba ako tvorcu svojho života a spolutvorcu príbehu ľudstva. Poznávame silu svojich myšlienok a vlastnou skúsenosťou za...

Viac informácií...

Dátum: 8.4.2016