Meditačný seminár : ŠAMANSKÁ CESTA K PLANETÁRNYM SILÁM GALAKTICKEJ DUŠE

Slnko v Srdci

Meditačný seminár
ŠAMANSKÁ CESTA K PLANETÁRNYM SILÁM GALAKTICKEJ DUŠE
Milí poslovia Svetla

Pozývame vás na cestu sebapoznania a rozpínanie vedomia v spojení s planetárnymi silami galaktickej duše svetla. Sme bytosti vesmíru tvoriace na matke Gaii svoje pozemské skúseností.
V čase planetárneho vzostupu sa otvára naše vedomie a prijímame vzácne požehnanie  spoznať našu Božskú podstatu.
Otvárame srdcia - bránu k ZDROJU a ponárame sa do spojení s vyššími aspektami našej nekonečnej DUŠE SVETA.

Tento seminár je príležitosť:
- sebapoznania cez meditácie k prepojenie s Galaktickým majstrom -planetárnym silám našej domovskej slnečnej sústave.
- poznanie, zvedomenie a liečenie pôsobenia energií hlavných archetypálnych prejavov nebeských telies v našom praktickom živote
Základný vhľad do astrologického horoskopu najdôležitejších planetárnych síl a aspektov

Meditácie sú vedené na krídlach hudby, čo dušu otvára POZNANIU.

Poznáte naše karty SVETELNÍ MAJSTRI? Tak  toto je praktický prienik do sebapoznania mnohorozmernej- multidimenzionálnej duše- cez sily pôsobenia planét na náš život.

            SLNKO - rozžiariť sa v objavení a zdieľaní darov Ducha, uvedomiť si svoje svetlo,  BOHA V SEBE a žiť v radosť

 • MESIAC - vnímavosť, jasnocit, oživenie a dôvera v intuíciu
 • MERKUR - komunikácia, sebavyjadrenie, zdieľanie, jasná myseľ
 • VENUŠA - schopnosť vytvárať harmonické               vzťahy, orvorené tepny hojnosti v sebahodnote
 • ZEM - zdravie, sebauzdravenie, súlad s prírodou
 • MARS- osovná vôľa k naplneniu zámerov, vitalita, odvaha byť sám/a sebou
 • JUPITER - otvoriť sa vnútornému šťastiu ako svojmu poslaniu, cítiť požehnanie v spojení s Duchom a svetelnou rodinou v každej prítomnosti.
 • LILITH - zvedomenie a oslobodenie uviaznutej časti duše v minulosti, divokosť a nespútanosť
 • SATURN- disciplína, rast a zušľachťovanie ducha cez krízy a prekážky, učiteľ preduchovnenia hmoty
 • CHIRON - zranený liečiteľ, poznanie v zranení silu a most k vyššiemu vedomiu a pomoci iným
 • URÁN -sloboda duše, nechať sebou prúdiť kozmickú energiu do všetkých zmien
 • NEPTÚN - milosť, súcit, duchovné vedenie, spojenie s vyšším Ja
 • PLUTO - od strachu k láske, od pripútanosti k Slobode, od temnoty ku svetlu, od nevedomosti k Poznaiu.

 
Toto je prvá časť seminára, kde sa otvoríme precíteniu seba a svojho života cez prvých 6 planét, ktoré najviac ovplyvňujú nás a náš praktický život. Meditácie sú cesta vyššieho pochopenia cez precítenie prepojenia všetkými zmyslami i veľmi osobných vhľadov cez vedenie vyššieho Duchovného sveta. Naše vedomie je pozdvihnuté do úrovne príčin. Tým vystúpime zo zacyklení nižšej mysle, problémov, konfliktov, obmedzení a poznáme nekonečnú nádheru, hojnosť a múdrosť našej kozmickej DUŠE.

Praktické  informácie:

Kedy: 23-25. Septembra 2022 , víkend 

Kde: MARTIN, ZÁTURČIE, nádherný zrub len pre nás tu je
link kde: https://www.hauzi.sk/zrub-virginia

Cena: 420,- Eur - seminár, ubytovanie, vegetariánska strava,

So sebou: karimatka, deka, pohodlné oblečenie, ak máte... bubny, chrastítka...čo dušu hladí 

Nie je potrebná znalosť astrológie, s čistou  hlavou sa ľahšie, slobodnejšie medituje, všetko, čo potrebujeme vedieť príde samé , len sa otvoriť ...

Seminár vedie Sofia,

Prihlásenie a info -Danka- 0907/808995

 Tešíme sa na vás

Slnko v Srdci- cesta k Sebe, JankaSofia a Danka :-)

Dátum: 21.9.2022

Komentáre (0):