Anjelske liečenie s Archanjelom Rafaelom

Sprevádza Janka Sofia a Danka


Tešíme sa na vás na Anjelskom liečení s Archanjelom Rafaelom.  Budeme liečiť, harmonizovať a aktivovať vitalitou a zdravím naše telo s Archanjelom Rafaelom.
KEDY: v sobotu 12.11.2016 od 9:30- prezentácia, od 10:00-17:00 hod. program.
KDE: v Martine na ul.P. Mudroňa 43/32 1.poschodie.
CENA:70,-€

Tešíme sa na vás pri spoznávaní a liečení nášho tela s Archanjelom Rafaelom.
V priebehu dňa nás čakajú meditácie s Rafaelom a v spojení s našim telom, čakrálnym systémom.
Pri poznaní telo ako vzácneho chrámu ducha, príprava energií pre aktiváciu svetelného tela.
Práca na živlovej rovnováhe. Oheň, voda, vzduch, zem.

Archanjel Rafael nám pomáha
   pri liečení príčin nemocí
   pri aktivácií a harmonizácií životnej energie v čakrách
   pri seba liečení
   pri anjelskom liečení na diaľku
   pri ceste ku zdraviu na všetkých úrovniach bytia, fyzického, emocionálneho, mentálneho, duchovného zdravia.
   pri uvedomení si skrytého významu nemocí a ich uvoľnenie

Prineste si pohodlné oblečenie, svoj zápisník, jedlo .
Dostanete meditácie  s Archanjelom Rafaelom , skriptá + úžasný zážitok z meditácií.

Bližšie informácie a prihlášky:
Danka 0907 808 995
email: slnkovsrdci@gmail.com

Tešíme sa na vás s láskou a Slnkom v srdci Janka Sofia a Danka

Dátum: 6.11.2016

Komentáre (0):