Vítame leto - Letný slnovrat 2022 Zemi vďaka

Slnko v Srdci

VÍTAME LETO  - Slnko v Srdci  vás srdečne pozýva na Obrad lásky vedomia a jednoty pod názvom ZEMI VĎAKA v deň letného slnovratu , vítame začiatok leta.   . 
v utorok 21.6.2022 od 17:00 hod na lúke v dedinke POLERIEKA  .
Polerieka sa nachádza 26 km od Martina smerom na Prievidzu.

MILOVANÍ
Toto je požehnaný čas vďaky, kde sa ľudia po celom svete  spájame, vytvárame  kruhy lásky a v spoločnom zámere  sa zjednocujeme. Je to čas prebudenia novej sily kde sa topia ľady starého systému a zo Zeme a nášho srdca klíči nová sila.  Sila radosti nového zrodenia, sila novej energie, ľudskosti novej sily človeka, sila Slnka v Srdci. Je to dar premeny ktorou sme prešli v zimnom slnovrate 2012, kedy sa naše osobné vedomie zjednotilo s vedomím Gáii a prepojilo s vedomím centra našej galaxie. Toto prepojenie je navždy zaznamenané vo všetkých našich vláknach. A každým obradom to vedome v sebe oživujeme

Čas, keď láska je všetkým. Je bytím, jedinou možnosťou preplávať touto  dobou k novej svetelnej realite  v pokoji a vedome. ZEMI VĎAKA JE obrad lásky. Spojenie nás, detí našej matky Zeme a otca Nebies aby posvätnou cestou Strážcov múdrosti Zeme - Slovanov a Mayov sme na oltár vďaky a lásky priniesli našu úctu životu a celému stvoreniu.
Sme tak múdri, sme tak vzácni, našou úlohou je dôverovať ceste bezpodmienečnej lásky a, nájsť svoj živý stred, otvoriť oči vďaky a prijatia aj keď sme uprostred chaosu a zastaviť sa. Zem je naša Matka, poďakujme jej za život, spojme sa s jej srdcom, jej zdrojovým kryštálom. Tam je jediné ukotvenie, ktorým v každom okamihu našej premeny -budeme v bezpečí, celiství a naplnení.
Celý obrad je prepojením s pulzom a dychom našej planéty, dúhovým svetelným mostom so stredom našej Galaxie. Je pod vedením Bytostí Svetla, Duchov Zeme, sily živlov, Archanjelov, Nanebovstúpených majstrov a 
Hviezdnych bytostí.

Prineste si so sebou dary Zeme z vášho domova – na oltár hojnosti:

 • bylinky vašej sily liečenia
 • vodu z prameňa  vášho kraja, či studne, čo vás napája
 • dary Zeme z vašej záhradky, či sadu...
 • obradnú palicu – aktivovaná sila vašich prianí, túžob, vízií

Palica ako dĺžka chrbtice, na nej 7 malých farebných vrecúšok, naplnených bylinkami, kamienkami, zemou, semienkami, zrnom, požehnané prianím srdca, uviazané v približnej čakrovej  postupnosti, zdola-nahor:

 1. moje zdravie,
 2. vzťahy, partnerstvo, odpustenie,,
 3. moja tvorivosť, práca, vnútorná sila
 4. harmónia v rodine, láska, seba prijatie
 5. moja osobná túžba, umenie vychutnávať život, sloboda a dobrodružstvo
 6. Moja duchovná cesta, naplnenie poslania
 7. Nová Zem klenot harmónie a lásky

To je len návod. Pri tvorení buďte ako deti - slobodní a sami sebou. Najskôr si vytvor najvyššiu víziu, a potom si seba predstav ako sa cítiš keď tým si, keď to žiješ...a pri tom do farebného štvorčeka látky balíš sušené bylinky a šnúrkou priväzuješ k palici. A tak jeden za druhým. Je to zábava a pritom meditácia obradu. Najvyššia sila je v precítení čistej pozitívnej vízie. Vaše žezlo moci tvorené láskou duše má moc tvoriť nové vedomie-život  plný živého žitia.

Pribaľte tiež:

- kryštál, stačí malý kamienok, vložte doň vďaku za život a....nech ho opäť s novou energiou vrátime do Zeme
- bubníky, hrkálky, píšťaľky...

Doba trvania - 3 hodiny...A budeme spievať...ajajaaaaaaaj aj mantry a trávnice budú. 

Nech vás láska napĺňa a pokoj sprevádza.  Veľmi sa na vás tešíme. 
S láskou Slnko v Srdci :) 

Bližšie informácie o stretnutí sa dozviete na

tel: 0907 808 995  , email: slnkovsrdci@gmail.com

Dátum: 20.6.2022

Komentáre (0):