Tanec dvojplameňov III

Mirka

Lásky dvojplamenné, duše spriaznené, bytôstky duálne,

stále viac z vás si na svojej ceste otvára tie najdôležitejšie vzťahy, tak podstatné, prepotrebné, tak veľa znamenajúce a prinášajúce. Ich najväčšia intenzita sa prejavuje vo vzťahoch partnerských, kedy dve duše, s nádhernou misiou lásky a spojenia prichádzajú, aby naučili tento svet milovať. Je to ako tanec... tanec vo všetkých podobách, vo všetkých rytmoch a melódiách.

Stretnutie s dvojplameňom je ako brazílska samba - strhujúca, vášnivá, nekontrolovateľná. Duše cítia, akoby sa vrátili domov, ich spojenie je nadpozemské a túžba spoločného zdieľania sa vždy prejaví vo vzťahu, ktorý je pre tento život najideálnejší. Od jemných valčíkov a spoločného priateľského tvorenia až po eroticky voňajúcu rumbu, otvárajúcu všetky zmysly oboch partnerov prežívajúcich milostný vzťah.

Láska dvojplameňov je láskou tisícich odtienkov. Najvyššie poslanie týchto vzťahov je priviesť do jednoty všetko, čo bolo oddelené v dualite. Všetko odtrhnuté spojiť, všetko vzdialené zblížiť do absolútneho splynutia. A tak sa stáva, že sa dvojplamenný vzťah, či akýkoľvek iné intenzívne spojenie, stane našim životom. Analyzujeme, bádame, túžime, aby ten druhý zdieľal rovnané pocity. Trpíme nepochopením - "Ako je to možné, veď predsa musí citíť to isté...?"

Po prvotných pocitoch dokonalého súzvuku prichádza často odvrhnutie, hon toreádora ako v tanečných príbehoch paso doble. Konflitky, boje, výčitky. Žena preciťuje pocit krivdy, viny, menejcennosti, a najmä nepochopenia. Muž zväčša bojuje so strachom zo zlyhania a potrebou zachovať si masku tvrdého a silného chlapa, napriek neskonalej túžbe ukázať svoju jemnosť a plakať... Plakať odovzdane, vrúcne plakať.

Príbehy sú rôzne. No ich podstata je väčšinou rovnaká. Úpenlivá túžba po súzvuku. Po prijatí. Po pochopení. Duše dvojplameňov však nie sú stvorené na to, aby sa v harmónii viedli ruka v ruke k hlbokému duchovnému poznaniu. Stretli sa na to, aby cez ohňostroj pocitov, zážitkov, zvratov prišli až na to, čo sa majú naučiť. Na odhodlanie nájsť samého seba. Neexistuje možnosť, aby tieto silné a požehnané vzťahy fungovali v pokoji a láske, až kým nepríde k vedomému zámeru duší spoznať ich pravú podstatu.

V žene sa otvára túžba po šťastí a naplnení a postupne prichádza k tomu, že ona sama je umelkyňou udávajúcou rytmus a melódiu svojmu životu. Cez bolesť a pocit najkrutejšieho odlúčenia často začína tancovať v rytme orientálnych tancov - sama, v spojení s inými ženami - nachádza krásu toho, že je žena. Nádherná, dokonalá, matka, cisárovná.

A muž, šaman, sám, či v kruhu súputníkov, nachádza v jemnosti svoju silu, stabilitu. Schopnosť otvoriť svoje srdce, zahodiť masku a pozrieť sa na svet bez závoja predsudkov o tom, ako by "silní muži" mali vyzerať. Je úprimný voči svojim pocitom, je sám sebou. Slobodný, letiaci ako orol - vnímajúci a milujúci svet okolo neho. Nespútaný a vášnivý. Vo svojej múdrosti chrániaci ženu ako tú, ktorá dáva život.

Až keď obaja spolu, no zároveň každý sám, nájdu rytmus na melódiu vlastnej duše - až potom je možný ich súzvuk v spoločnom tanci. V jemnom splynutí, v dokonalej podobe ľúbosti - prejavenej ako najhlbšie priateľstvo, či prežitej ako nádherný partnerský vzťah.

Duše dvojplameňov nie je možné rozdeliť. Avšak na fyzickej úrovni môžu byť oddelení veky. Pretože práve to je ich misia. Pri posvätnej ceste spoznávania samého seba prijať a pochopiť to, čo sa javí ako najväčšia dualita. A potom prichádza splynutie do jedného dokonalého tónu božskej jednoty. Keď ona Bohyňa a on Boh spájajú svoje posvätné srdcia a vytvárajú nádherný zlatý lúč lásky všade okolo seba.

Užívajte si tento tanec. Je úžasný, dúhový, plný poznania. Je to dar, ktorým naše duše presvetľujú kolektívne vedomie.

S láskou

Mirka

 

Dátum: 24.10.2016

Komentáre (1):

Azurmanka
Ach Miruška, aká pravda. . .Je úžasné to zažívať. . .
25.10.2016 07:57:11