Tanec dvojplameňov

Mirka

Alchymistický nektár v prejave ženskej energie, ktorý sa po roku 2012 rozlial do nášho vedomia, zaktivoval kvantový skok na ceste ku JEDNOTE. Rozpúšťa dualitu, jemnosťou nastoľuje celistvosť.

Prostredníctvom Bohyne v nás sa veľkou intenzitou priťahujú duálne duše, dvojpaprsky, dvojplamene. Je to nádherný dar, stačí ho načítať a vnímať ako požehnanie. Žiť s dvojplameňom, nech si už vyberiete akýkoľvek príbeh a druh vzťahu, je skutočné poslanie, ktorého zmysel siaha ďaleko za fyzické spojenie, či prežívanie v partnerskom vzťahu.

Spojenie s dvojplameňom spoznávame okamžite, predsa však je každý jeden prejav špecifický, vyfarbený im vlastnými odtienkami lásky. Funguje tu zákon polarít vo svojej najvyššej intenzite - priťahujú sa rovnaké energie v úplne odlišných prejavoch, aby tak bola zachovaná celá paleta zvukov, farieb, vôní, pocitov, emócií. Iba pri prejave všetkého je možné spojenie do jedného celku. Preto duálne duše spoločne skladajú mozaiku celistvosti v zdanlivo úplne odlišných prejavoch.

Pri stretnutí s dvojplameňom máme pocit, že zažívame DOMOV. Stretávame na Zemi bytosť, s ktorou v galaktických úrovniach tvoríme jeden celok, a tak silno cítime, že k tejto energii patríme. Okamžite prichádza k hlbokému duchovnému súladu, na fyzickej rovine však môže byť prejavený tými najsilnejšími protikladmi - konflikty, skúšky, pocit odlúčenia a prázdnoty - toto všetko sú energie, ktorými si dvojplamenné duše prechádzajú, kým dôjde k pochopeniu príčiny týchto dejov.

Posvätnou misiou duálnych duší je aktivácia vyššieho vedomia jednoty v nás. A prostredníctvom našej celistvosti rozvibrovať láskou všetko, čo nás obklopuje. Je to tá najkrajšia úloha v službách lásky. Tradičné vnímanie vzťahov v nás ešte stále môže vytvárať ilúzie a predstavy o dvojplameňoch ako o "osudových partnerstvách". Ich pravá podstata však pramení z oveľa hlbšieho poznania :)

Ilúzia č. 1 - Dvojplamene musia žiť v partnerskom vzťahu. - To najhlbšie pochopenie pramení z prijatia a precítenia, že dvojpaprsky nepotrebujú fyzické prepojenie na to, aby svoju misiu naplnili. Ilúzia osudového romantického vzťahu dvojplameňov sa nahrádza povýšením týchto prepojení na duchovné prebudenie oboch bytostí. Tieto duše sú natoľko skúsené a vyspelé, že si nemusia prežívať karmické vzťahy zas a znova - majú možnosť a slobodu voľby - žiť ako partneri, priatelia, súrodenci. Staré programy "musím" a "nemôžem" sú rozpustené v slobodnej voľbe oboch duší.

Ilúzia č. 2 - Dvojplameň môže prísť k sebapoznaniu iba prostredníctvom svojej duálnej duše. - Výzvou je nepodmieňovať svoj duchovný rast prítomnosťou nášho dvojpaprsku. Tá najväčšia práca sa deje na energetickej úrovni, našim poslaním je objavovať svoju dušu, esenciu, melódiu. Až keď prídeme k poznaniu a k harmónii so svojou dušou, sme pripravení toto poznanie odovzdať našej druhej polovici. Najvyšším zákonom je sloboda a úcta k ceste druhej duše. Našou úlohou nie je viesť náš dvojplameň - našou úlohou je objaviť seba, aby sme sa mohli nášmu dvojplameňu prejaviť vo svojej celistvosti.

Ilúžia č. 3 - Aktivácia vyšších úrovní vedomia dvojplameňov je možná iba v prípade, ak obe duše vibrujú v rovnakých energiách. Duálne duše sú jedna nádoba - a tak platí, čo si zaktivuje a vyčistí jedna polovica, prebehne automaticky aj v tej druhej. Funguje tu automatická aktualizácia a download nových poznaní :). Zjednodušene - je možné, že v istom období svojho života budú duálne duše v úplne odlišných energiách - fyzicky či duchovne. Avšak za každých okolností, každá zmena vo vedomí jednej z duší sa prenáša aj na jej protipól. Vedomé žitie týchto zmien a darov je právom každej duše. Môžeme sa rozhodnúť precítiť tieto dary, ale tiež na vedomej úrovni ich vôbec neprežívať. Jednota je naše poslanie a príde presne vtedy, keď bude ten správny čas.

Ilúzia č. 4 - Každá duša má iba jeden dvojplameň. - V živote si pritiahneme toľko dvojplameňov, na koľko sme vibračne pripravení. Možno s každým z nich budeme v inom vzťahu, s niektorými strávime jeden deň, s inými celé roky. To podstatné však ostane zachované vždy - zvyšovanie vibrácií vedomia cez to najhlbšie prepojenie dvoch duší.

Užívajme, učme sa, zdieľajme - Boh nám dal cez naše dvojplamene dar zdvojnásobiť rýchlosť a intenzitu poznávania našej podstaty. Nádherné požehnanie :).

 

S láskou

Mirka

Dátum: 16.6.2016

Komentáre (6):

eva
velmi tazko...,ale da sa zabudnut
11.9.2017 21:37:56
Stanley
Štyri roky to trvalo. Dva a pol roka to bol raj na zemi a zbytok utrpenie. Prišiel koniec,lebo jej niekto múdry dával rady do života. Do vzťahu sa začal ťahať materializmus a to bola chyba. Oddelenie je bolestné. Od vtedy sa na inú ženu pozrieť nemôžem. Stále na ňu myslím.Neviem čo jej s ňou, hovoríme len vo sne inak nie.
2.6.2017 16:14:25
Jarko
velmi pekný článok.. dovolil by som si povedať názor k bodu č.4, že vaša duša- dvojplameň- sa može inkarnovať do iného tela, ale NIE počas danej inkarnácie. Duša sa rozdeluje na jin a jang... nemôže sa rozdeliť na 3 a viac častí, alebo odchádzať do iného tela. To by tí minulý museli zomierať. Je to iba manipulácia ega, predstavovať si dvojplameň v inej osobe. Existuje mnoho podôb s dvojplamenným spojením, ale jen jedno je to skutočné.
10.3.2017 14:56:31
Petra
V juni tomu bude rok co som musela odist,uz som nevladala,myslela som ze sa zblaznim,je to stale tazke
4.3.2017 00:12:10
ludo
Po 22 mesiacoch sa vraciam z pekla chvala Bohu som to prežil ale odvtedy sme sa ani nerozpravali.Je to veľmi ťažke.
10.8.2016 05:02:19
Anica
Krasna a zaroven zlozita misia
16.6.2016 14:15:11