SPOJENIE BOHA - BOHYNE

Mirka

V dnešnom dni sa snúbi koniec s novým začiatkom. Odchádza mesiac, školský rok a v zápätí cítime vôňu nového, nepoznaného :) Čakajú nás nádherné letné dobrodružstvá, nové lásky, nový svet.

Na konci každej éry nás to volá, aby sme sa obzreli na chvíľočku za seba. A veľmi jemne, no jasne si zodpovedali na otázky: "Je naplnené? Čo chcem zmeniť? Ako chcem odteraz žiť? Mám vystúpiť z tohto príbehu, či v ňom mám kráčať ďalej za poznaním?"

Spojenie Boha a Bohyne je vždy koncom a novým začiatkom. Je to chvíľa, kedy sa dualita spojí v jedno, kedy mužský a ženský princíp na seba oblieka šat bezpohlavnej duše. Toto sú chvíle, ktoré sme sem prišli žiť. Prišli sme milovať toto spojenie v nás i s okolím, prišli sme žiť a tvoriť bezpodmienečne, prišli sme prijať svoju vnútornú ženu i vnútorného muža a cez toto prijatie tvoriť nádherné harmonické vzťahy a spojenia.

Dnes sa teda pýtajme a dávajme odpovede. Preciťujme v akých energiách túžime milovať, kde chcem rásť, s kým chceme rozvíjať svoj príbeh.

A potom úprimne, s odvahou a radosťou vykročme. To, čo nás čaká, sú nádherné zázraky bytia ❤️

S láskou

Mirka

Dátum: 30.6.2017

Komentáre (0):