SME LÁSKOU

Mirka

Nie je to o tom, že zázraky sa dejú iba zriedka a niekedy na ne musíme čakať celý život. Je to náš spôsob vnímania sveta, ktorý sa niekedy mení roky, až kým pochopíme, že zázrakom je každá minúta :).

A tu by dnešné posolstvo mohlo končiť. Je v tom totiž všetko. Je to o uvedomení, o prijatí a odvahe pozrieť sa na svet z toho krajšieho, láskavého miesta našej duše. Áno, vyžaduje to veľkú odvahu, skutočne prijať možnosť, že tento svet je plný lásky, svetla a harmonického spojenia. Týmto rozhodnutím totiž úplne prichádzame o problémy a drámy nášho života. Prichádzame o strach a prichádzame o potrebu, aby nás niekto zachránil z našich problémov. Zrazu si plne uvedomíme, že nie je nič, čo bolí, nič, čo nezvládneme, nič zlé a nič strašné.

A potom, ak toto zvládneme, príde tá najväčšia výzva pre ego - naše srdce nám šepká, že chce ostať otvorené navždy. Skutočne túži riskovať, že sa opäť zlomí, lebo vie, že ten risk stojí za to. Že tie momenty, kedy bola naša duša otvorená dokorán a plynula ňou čistá, bezpodmienečná láska sú momenty, pre ktoré žijeme. A čím viac ich dovolíme v sebe precítiť, tým častejšie ich budeme zažívať. Láska je jediná veličina, ktorá rozdávaním neubúda, množí sa, miluje, keď ju sypeme do sveta, keď túžime kričať vášňou, ktorú cítime k sebe, k životu. 

Dobrá správa je, že ak zakúsime napojenie na lásku raz, naša duša už nebude poznať cestu späť. Možno si bude musieť ešte spomenúť, cez pády a krízy, že v nich už netúži byť. Možno ešte príde strach, pochybnosti, neistota. Ale isté je, že vždy, aj v tej najväčšej tme nám už bude navždy svietiť Slnko v Srdci, ktoré nás bude volať domov :). Jeho teplo sa rozlieva z našej hrude do celého tela, a to najlepšie na tom je, že tam to nekončí :). Žiarime, svietime, v radostnom tanci túžime objať celý svet. Lebo už vieme, aké to je, keď SME LÁSKOU.

Užívajme spolu vedomie jednoty, lásky :)

Mirka

Dátum: 4.7.2017

Komentáre (0):