Rozbor na mesiac November 2018

Slnko v Srdci

JA SOM Sila  SPOJENIA INTUÍCIE, VNÍMANIA a REALIZOVANIA

mesiac NOVEMBER 2018 je pod vibráciami čísel:
11 / 2  -    JA som Sila Srdca  ,intuície, vnímavosti a citlivosti.                                                       
2018 – 11/2 – JA som Sila Spojenia so svojím vyšším JA.
22 / 4 – Ja som Sila bezpečia, istoty, stability, starostlivej lásky

1.11. 2018 sme vstúpili do predposledného mesiaca roku 2018.
Tento mesiac nám prináša rozvinúť naše dary vďaka energii čísla
11 / 2  v Tarote je to karta Božská spravodlivosť.
Táto energia nám ponúka možnosť prebudiť v sebe tvorenie, víziu, predstavivosť a túto najvyššiu predstavu presunúť do srdca a ponoriť sa do svojich pocitov.
Z HLAVY DO SRDCA.  A následne po precítení vykročiť do realizovania našich vízií a zámerov. V tej chvíli sa otvárame dôvere , spojeniu so svojou intuíciou na našej ceste . Vidíme cieľ, ale nevidíme na priebeh celej cesty k cieľu.
Božská  spravodlivosť je slepá, to preto aby sme sa nenechali zmiasť pohľadom na okolie, vonkajší svet, ale aby sme viac načúvali  hlasu a vedeniu nášho srdca, intuície, vnímaniu svojich pocitov. A s láskou, empatiou , jemnosťou a citlivosťou hovorili o svojich pocitoch.
Otvárame sa dôvere vo vyššie vedenie našej životnej cesty.
Osudové Nové začiatky,  zázraky, znamenia, sila, pochopenie , odovzdanie sa kozmickej sile ako každodenná realita nášho Bytia.

KÓD mesiaca NOVEMBER 2018 je pod energiu čísle 11/2 – 11/2 - 4
Sila spojenia sa svojim srdcom, intuíciou, pri vedomom tvorení svojho života sa napĺňam citovou istotou, bezpečím a stabilitou.

Energia 4 – je v Tarote Cisár a 22/4 je Blázon. Tento mesiac sa otvárame vďaka týmto energiám bytiu , životu v prítomnom okamihu. Riešime všetko TU A TERAZ.
K tomu potrebujeme bdelosť a vedomé bytie.
Pomáha nám v tom aj pravidelnosť, rituály a systém.
4 – Pravidelný pohyb,  vedomý dych. Nám dáva pružné telo , pokojnú myseľ a srdce plné lásky., pochopeniu.
Starostlivou Láskou o svoje telo, o svoje okolie sa OTVÁRAM SA SVETU.

V tomto mesiaci sa k nám prihovárajú a pomáhajú nám všetci Archanjeli a Nanebovzatí majstri.
Sú otvorené časopriestorové brány, vďaka ktorým je naše vnímanie citlivejšie , vnímavejšie. Len sa otvorme VEDENIU z hora v spojení so svojim srdcom. Stíšme sa, precíťme spojenie so svojim vnútorným dieťaťom a naplňme ho bezpodmienečnou láskou, bezpečím... Naplňme a objímme v predstave seba aj keď sa tešíme aj keď potrebujeme cítiť pocit, že nie sme sami, objímme svoju rodinu, svoje korene, svoje mesto, krajinu, matku Zem, Galaxiu....
Naplňme sa spojením cez lásku, súcit, prijatie aj pochopenie .... nehľadajme zmysel a príčinu vo všetkom..... len sa otvorme životu v prítomnosti.
V lásku bez súdenia, posudzovania, kritizovania, odsudzovania, seba alebo okolia. LEN nebuďme ľahostajní voči svojim pocitom. Je čas sa venovať čo cítim, kedy a kto , čo vo mne spúšťa , aký pocit.
Keď sa stíšime a dokážeme pomenovať tento pocit, POĎAKUJEME si aj nášmu zrkadlu . Následne pokiaľ je to pocit napätia, stresu.....dovoľme si tento pocit UVOĽNIŤ, LIEČIŤ a ako náhle niečo uvoľním, BOH , VYŠŠIE JA sa nám dovolá a spýta sa nás - ČÍM  TÚŽIŠ NAPLNIŤ SVOJE SRDCE, SVOJU DUŠU? Akou esenciou poznania?

Otvorme sa a dovoľme sa naplniť , nadýchnuť pocitom ktorý naše srdce potrebuje.
Ďakujem, Prijímam, Uvoľňujem, Liečim, Aktivujem, Napĺňam sa.

Ďakujem s láskou za silu pocitov precítenú v tomto mesiaci.

Slnko v Srdci

Dana 

 

 

Dátum: 4.11.2018

Komentáre (0):