PRIJÍMAM - ODPÚŠŤAM

Mirka

 

V prvom rade sebe :). Pretože my ľudské bytosti sme špecialisti na vyvolanie pocitu viny v sebe, odsúdenia sa, hodnotenia svojich činov veľmi veľmi prísnym okom. No a aby sme túto mordu voči vlastnej duši zamaskovali, väčšinou sa navonok prejavujeme tak, že sme prísni na iných, dostávame sa do úlohy obete a prežívame svoje programy krivdy tak, akoby nás priam mučili.

Pozrime sa na tieto situácie z dvoch pohľadov:

1. Ak má niekto potrebu v nás vyvolať pocity viny a zlyhania, je to preto, lebo nosí tieto programy v sebe. Neberiem si nič osobne a nevstupujem do drámy, ktorá nie je moja :) S láskou a súcitom odpúšťam bolesť, ktorú som si prežila cez iné bytosti. Pripomínam si, že všetko má svoj význam a že veľkosť človeka je v jeho schopnosti prijať život a všetky bytosti vo všetkých prejavoch ❤️

2. Ak cítim, že som ublížila či zlyhala ja, prijímam tieto emócie s láskou. Objímam seba a všetky moje rozhodnutia. Ďakujem svojmu egu, že ma učí a trénuje v túžbe stále viac sa vyskytovať vo svojom posvätnom strede. Vysielam čistý zámer do svojho srdca konať vždy v láske a slobode, voči sebe a každému živému stvoreniu.

S láskou

Mirka

Dátum: 18.6.2017

Komentáre (0):