PREJAVUJEM SÚCIT VŠETKÝM

Mirka

Nemýľme si to. Súcit nie je ľútosť. Nie je to snaha prebrať si príbeh iných na svoje plecia, ani to nie je túžba vyriešiť problémy iných cez seba.

Každá duša úplne presne vie, do čoho ide, keď sa rozhodne okúsiť dualitu na našej krásnej planétke. My sme tu od toho, aby sme žili svoj príbeh a pomohli, keď nás o to požiadajú.

Súcit je to, keď s láskou reagujeme na všetkých okolo seba a preciťujeme, že každý má slobodnú vôľu sa rozhodnúť, ako prežije svoj život. Súcit je to, keď si uvedomíme, že každý koná tak, ako najlepšie v danej situácii dokáže. Súcit je to, keď neprežívame krivdu, zradu, podvod ako tragédiu cez svoje ego, ale ako skúsenosť, ktorá nás učí vážiť si svoju nádhernú bytosť a vstupovať do energií, ktoré sú pre nás jemné, liečivé.

Súcit je to, keď miesto pomsty odpustíme, miesto obviňovania necháme ísť, miesto výčitiek pohladíme.

Majte krásny láskový deň :)

M

Dátum: 30.5.2017

Komentáre (0):