Pre mužov rytierov

Mirka

Sú prejavením Boha v jeho tvorivej energii. Sú jeho slnečnou tvárou, tou, ktorá dáva výživu všetkému živému na Zemi.

Sú tu, aby nás chránili. Aby sme mohli prejaviť jemnosť a krásu tým najprirodzenejším spôsobom. V čistote a láske, bez strachu zo zranení.

Sú tu, aby držali pohromade náš materiálny svet. Iba tak môžeme zažívať milióny skúseností, cez ktoré tvoríme svoje bytie. Možno niekedy majú menej chuti prejaviť emóciu, ale to len preto, lebo sa musia sústrediť na ich poslanie byť pevnými hradbami našich životov. Nečudujme sa, že im nevlhnú oči pri každej dojímavej scéne, oni to cítia vo vnútri. Cítia to tak intenzívne, že túžia prejaviť tieto pocity cez starostlivosť a bezpečie, ktoré nám ponúkajú.

Sú silní a svoju silu naplno prejavujú v tých najkrehkejších okamihoch - keď prvýkrát ľúbia, keď vidia svoje novučičké bábätko, keď sa im v dôvere odovzdáme a zdieľame s nimi všetky odtiene našej duše. Majú to v očiach - súzvuk, prijatie, pochopenie, spojenie polarít mužského a ženského, aby mohlo vzniknúť božské.

Sú tu, aby nám v situáciách všedného dňa ukazovali, ako sa naozaj cítime a ako vnímame samé seba.

Sú tu, vždy v pravý čas a na správnom mieste. Sú vo všetkých mužoch, ktorí vedľa nás kráčajú. Veľmi vrúcne sme ich prosili, aby sa objavili v našich príbehoch. Dávajú nám možnosť preduchovniť všetko hmotné, láskou odbúrať ilúziu duality a spojiť sa v jednotu, v ktorej prežijeme skutočnú ľahkosť bytia.

Kdesi som čítala, že muž spoznáva pravdu prostredníctvom ženy. A tak sú tu, aby nás naučili úprimnosti. Nie sú od nás oddelení, sú našimi partnermi, priateľmi, otcami, bratmi, sú našimi vnútornými mužmi - cisármi aj veľkňazmi. Preto práve naša láska a úprimnosť voči sebe im umožní prejaviť sa vo svojej dokonalosti. Nechcime ich premeniť na svoje ideály. Sú ideálni presne takí, akých sme si ich vymodlili. Nechcime, aby nám čítali myšlienky, dovoľme im mať ich vlastné, aby nám cez svoj postoj mohli priniesť božie poznanie. Nechcime, aby boli matkami - sú otcovia - pevní, rozhodní, odvážni, hrdí - tí, ktorí zvládnu pre ženskú energiu nepredstaviteľné výzvy. Sú tí, ktorí našim deťom vyliečia rany bez sĺz cez novú skúsenosť a odvahu.

Sú tu, aby sme vďaka nim pochopili, že láska a sloboda spievajú vždy duet. Nie sú to sólisti a jedna bez druhej nedokážu existovať. V každom kúsku slobody, ktorý im venujeme, im dávame LÁSKU. Neprosme ich, aby boli stále pri nás. Niekedy musia odísť. Aby na potulkách vetrom, dažďom a búrkou našli dúhu, ktorú nám darujú plní lásky a vďaky.

Sú nádherní a záhadní. V rúšku tajomstva ukrývajú svoju dušu. Existujú komnaty, do ktorých môžu vstúpiť iba sami, a vo svojej samote nachádzajú poklad sebapoznania. Vďaka tomu sa stávajú celistvými a schopnými naplniť svoje posolstvo dané od Boha - byť láskou.

Sú tu, aby nás ľúbili. Sú tu, aby sme ich ľúbili. Sme tu, aby sme sa ľúbili :)

S láskou a vďakou všetkým rytierom našich životov

Mirka

Dátum: 4.3.2016

Komentáre (2):

Miska
co najviac takych nech je medzi muzmi <3
23.3.2016 03:22:32
Sofi
Mirka ,nádherné! Veľmi ďakujem za všetky ženy i rytierov novej doby. Tak to si budeme pripomínať pri pohľade do ich očí. A budeme to tam vidieť.
7.3.2016 09:16:04