OSLOBODENÉ VEDOMIE BLÁZNA

Mirka

Keď sa rozhodneme skutočne nasledovať slobodu svojej duše, môžu nás stretnúť dve reakcie okolia - budú bytosti, ktoré budeme inšpirovať a budú bytosti, v ktorých vyvoláme nedôveru a odpor. 

Tým prvým iba odovzdajme svoju skúsenosť a všetko, čo sme sa doteraz na našej ceste naučili. Tým druhým ďakujme a vážme si ich, pretože nám ukazujú, že stále je v nás kúsok, ktorý mápochybnosti, či túto cestu zvládneme. Ponorme sa do seba, precíťme svoje strachy a obavy a nechajme ich premeniť sa na dôveru v život. 

Je úžasné mať okolo seba zrkadielka. Tak nádherne nám osvetľujú cestu :)

S láskou

Oslobodené vedomie blázna :)))) a 

Mirka i vaše Slnko v Srdci

Dátum: 22.8.2017

Komentáre (0):