Ono je to tak...

Mirka
Za každým obvinením je kúsok pravdy.
Za každou krivdou je kúsok spravodlivosti.
Za každou obeťou je kúsok tyrana.

Je to naozaj tak, pretože žijeme v dualite a temná stránka je našou súčasťou. Je tu preto, aby sme ju prijali a presvetlili liečivým svetlom jednoty. A potom sa to všetko zmení a bude to trošku inak:

Za každou bolesťou bude nesmierna dávka uvoľnenia a lásky.
Za každou stratou bude nový drahokam, ktorý nájdeme vo svojom srdci.
Za každým koncom príde nový začiatok, ktorý bude pre nás požehnaním.

Nebojujme so svojim egom. Iba ho rozpúšťajme, postupne. Bojom mu dávame silu. Pracujme s ním, hrajme sa s ním, pozorujme ho. A najmä - žime v energiách, ktoré sú čisté a voňajú dušou. Potom môže byť ego našim pomocníkom na ceste k sebapoznaniu.

Dnes prijímam každú stránku svojej bytosti. Je dokonalá a celistvá, je súčasťou Božieho zámeru a nesmierne dôležitá na ceste k JEDNOTE.

Dobrú noc nám všetkým :)

Mirka
 
 

 

Dátum: 31.5.2017

Komentáre (0):