Oči draka

Mirka

Tu v Avalone, kde momentálne kráča moja duša, existujú stovky úžasných príbehov o oddanosti dračieho srdca. Boli to strážcovia prechodu svetov reálneho a mystického, nositelia múdrosti, inteligencie, odvahy. Ich ohnivá duša chránila, no i ničila, keď niekto zasiahol do ich posvätnosti.  

Nádherne znejú piesne o sile draka. Vpíjajú sa do mojej duše, cítim ich horúci dych. Verím, že sú tu preto, aby nás chránili. Aby zbúrali všetky predsudky, aby sme sa vďaka nim raz a navždy začali riadiť tým, čo skutočne cítime a nebáli sa svoje pocity žiť.

Tak dlho im boli pripisované čierne vlastnosti - vraj strážcovia temna, nebezpeční, krutí, chladní. Všetko sa mení, keď sa na nich pozrieš bez strachu, s odvahou a čistým srdcom. Všetko je inak. Iba tí s úprimnou dušou sa mohli stať jazdcami drakov. Iba tí s najčistejším zámerom a odvahou kráčať po svojej ceste napriek všetkým prekážkam a pochybnostiam okolia prežívali to najvrúcnejšie priateľstvo a dračiu oddanosť.

Stále žijú. Stále sú pripravení chrániť nás. Sú silní, aby sme nemuseli všetku ťarchu svojej cesty niesť na svojich pleciach. Ich krídla znesú aj tie najťažšie bremená. Ich majestátny chrbát nás vynáša do výšin vždy, keď nás úzkosť či strach tlačia k zemi.

V nich premieňame strach na odvahu. Odvahu milovať, nech na prvý pohľad vyzerá to, čo nás čaká akokoľvek desivo. V ich očiach je pravda. Sú mystické, hlboké, vťahujú ťa priamo do stredu ich horúceho srdca. Nedá sa pred nimi brániť. Za drsným zjavom sa skrýva toľko jemnosti. Toľko túžby prejaviť lásku tým najjemnejším spôsobom. Nič iné iba náš strach im v tom môže zabrániť.

Tie najsilnejšie putá vznikali medzi drakom a ženou. Vždy vznikajú. Ona svojou jemnosťou láskyplne krotí jeho divokosť a nespútanosť, on svojimi ochrannými krídlami dovoľuje, aby kráčala po tejto zemi v bezpečí a neohrozená. Niekedy mu musí ukázať svetlo, aby neostal uväznený v osudoch tých, ktorým pomáha. A on jej zas občas ukáže, že oheň, keď ho vieš ovládať, je ten najúžasnejší sluha. Rozpúta v nej vášeň, túžbu žiť - odhodlanie, nebojácne, vrúcne.

Vďaka všetkým našim drakom, kiež ostanú navždy v našej blízkosti.

S láskou

Mirka

 

Dátum: 1.8.2016

Komentáre (1):

Anica
Oj ake uzasne je milovat... Aj draka
2.8.2016 08:17:50