O SILE, MOCI a JEMNOSTI

Mirka


Našej duši je daná úžasná moc. Je nesmierna a bez hraníc. Je to moc tvoriť cez svoj osobný príbeh celý vesmír. 

Počas vekov, po celý čas, kedy si prechádzame skúsenosťami duality a hrami ega, sa však táto moc pretransformovala na akúsi ilúziu vládnutia, ovládania, manipulácie. Ten, kto má dnes moc, kto je silný, je vystavený výzve ovládať v prvom rade pohnútky svojho ega riadiť príbehy iných duší.

Hovoríme o mocných a silných a dávame tieto nálepky vládcom „najsilnejších“ krajín, majiteľom „najbohatších“ spoločností, „najpopulárnejším“ umelcom, „najtalentovanejším“ športovcom. A málo kto si uvedomuje, že všetky tieto „naj“ sú umelo vytvorené veličiny, vďaka ktorým ešte stále dokáže v našom čarovnom svete vládnuť hierarchia.

Podstata sily a moci je pritom úplne inde. Skutočná sila je v tej najčistejšej jemnosti. V schopnosti nechať plynúť rieku života a nesnažiť sa jej tok riadiť podľa našich programov, túžob, zdeformovaných žiadostí nižšej mysle. Sila je v nás, nádherná, tvorivá. Je to sila života, ktorou dokážeme vytvoriť zázraky, čisté spojenia plné slobody a bezpodmienečnej lásky. Otázka je, či chceme. Či sa dokážeme vzdať schopnosti manipulovať inými bytosťami tak, aby sme nenápadne riadili ich svet podľa našich predstáv.

A táto výzva sa netýka iba „mocných“ tohto sveta. Týka sa každého z nás. Týka sa nás tak silno a je taká nesmierne dôležitá, že si to možno ani neuvedomujeme. Jediným čistým prejavom moci je schopnosť ukázať ostatným dušiam ich vlastnú silu, krásu a jedinečnosť. Mocný je ten, kto dokáže dať slobodu, vo všetkých jej prejavoch. Vnútorná sila tryská z toho, kto dokáže prijať rozhodnutia svojich milovaných bez toho, aby sa ich snažil presviedčať vo svoj prospech. Tou najväčšou silou svieti ten, kto v absolútnej jemnosti sleduje a miluje vesmírny príbeh kolektívneho vedomia a cíti, že ho môže ovplyvniť jedine tak, že bude žiť svoj svet cez absolútnu úprimnosť voči svojej duši. 

Táto téma je dnes dôležitá, možno viac, ako inokedy. Energia Gaii sa rapídne mení. Vibrácie sú intenzívne, strážcovia štvrtej dimenzie v nás otvárajú tie tajomstvá, ktoré máme v sebe skryté a ktorým musíme čeliť, aby sme boli pripravení žiť bezpodmienečnú lásku vo všetkých jej prejavoch. 

Preto, uvedomme si a precíťme, že každý jeden z nás má moc ovplyvniť svoje okolie. A jediná cesta, ako ho ovplyvňovať v láske je cez svoju vnútornú vibráciu. Pretože, či už by sme niekoho ovplyvňovali proti jeho vôli cez tvrdosť alebo cez láskavé slová, stále je to manipulácia. Výsledok je rovnaký, deštruktívny pre nás i pre okolie. Nechcime riadiť svet – ako by sme mohli? Sme jeho súčasťou, sme časťou Boha a Boh je v nás, ale s pokorou musíme chápať, že celý tento príbeh je založený na slobodnej vôli každého z nás.

Využime svoju silu na tvorenie v láske. Vystúpme z uzavretých priateľstiev, v snahe mať najväčší vplyv a otvorme svoje vzťahy a najmä seba všetkému, čo je prirodzené a neriadené. 
Takto pochopíme, že plán našej duše je úplne dokonalý a že nám dáva silu práve to, keď si ho budeme vychutnávať v jemnej energii lásky a svetla.

Dobrú noc všetkým 

S láskou

Mirka

Dátum: 29.6.2017

Komentáre (1):

Sofijanka
Krásne Mirka. Ďakujeme
30.6.2017 10:52:35